Skip to main content
aktualitaEqual Pay Day

Equal Pay Day expanduje na Slovensko

Rozdíl v odměňování žen a mužů na Slovensku činí podle dat Eurostatu v průměru 15,8 % a je na čase s tím něco udělat. Equal Pay Day je legendární konferencí, kterou jedna z účastnic označila za akci, která mění dny, měsíce a roky. A právě změna je něco, čeho musíme společně dosáhnout.

Veřejně prospěšná nezisková organizace Business & Professional Women CR tuto akci pořádá již 13 let. Za dobu její existence jí prošlo téměř 20 tisíc účastnic, řada z nich absolvovala všechny ročníky, a vystoupilo na ní na 700 žen, které se podělily o své příběhy a zkušenosti a staly se inspirací nejen pro účastníky Equal Pay Day. Není proto překvapením, že se působnost konference v příštím roce rozšíří i na Slovensko, kde se organizace chopily Akčnéženy.sk

Rozdíly v odměňování mužů a žen jsou jak v Česku (16,4 %), tak i na Slovensku stále pod evropským průměrem, který činí 13 %, a veřejná diskuze na toto téma je více než nutná. Projekt Equal Pay Day podněcuje odborné diskuse mezi firmami a veřejností o příčinách přetrvávající vysoké nerovnosti v odměňování. Jeho cílem posílit ekonomickou bezpečnost a s ní související ekonomickou nezávislost žen. Sdílením osvědčených postupů a představováním ženských vzorů akce Equal Pay Day podporuje rovnoprávné postavení žen v práci i ve společnosti.

Historicky první ročník se na Slovensku uskuteční v Bratislavě 21. a 22. dubna 2023 a ponese se v duchu výzvy pro všechny ženy na Slovensku „Řekněme to nahlas“ (Povedzme to nahlas). „Ženy mají obavy otevřeně vyjádřit svůj názor. Obávají se totiž, že by za to mohly být potrestány. Z velké části vychází tento postoj z reálných zkušeností,“ vysvětluje zakladatelka Akčných žien a organizátorka první Equal Pay Day konference na Slovensku Martina Novotná, a dodává: “Ženy ale mají co říct a musíme se přestat bát otevřeně mluvit. Proto jsme se shodly, že první ročník EPD na Slovensku musí přinést výzvu všem ženám. Nemlčme, mluvme otevřeně o našem postavení. Řekněme to nahlas.”

„Myšlenka uspořádat akci Equal Pay Day na Slovensku mě nadchla. Proto když mě Martina Novotná oslovila, neváhala jsem a slíbila, že se rády podělíme o naše know-how spojené s pořádáním tak velké akce, jakou Equal Pay Day v Česku je. Podpora žen by totiž neměla mít hranic,“ říká Lenka Šťastná zakladatelka a prezidentka BPWCR a Equal Pay Day, která diskusi o nerovném odměňování mužů a žen úspěšně otevřela v roce 2010.

V České republice se již 14. ročník pracovně-zážitkové akce Equal Pay Day, jejímž hlavním tématem je “Být vidět & slyšet”, uskuteční ve dnech 31. 3. až 2. 4. 2023. Pátek bude tradičně věnován konferenci o ženách, ale nejen pro ženy. V sobotu si pak v rámci Mentoringového dne na své přijdou ženy, které se chtějí rozvíjet, vzdělávat a posouvat své pracovní i osobní životy dál. U kulatých stolů je přivítají zkušené ženy a expertky z nejrůznějších oborů. Nedělní program zahrnuje online mentoring, díky němuž se mohou akce zúčastnit i ženy, které nemohou na akci dorazit osobně. Inspiraci a motivaci tak mohou načerpat i z pohodlí domova.

Víte už teď, že byste na českém Equal Pay Day nerady chyběly? Do konce roku můžete využít vstupenky za ceny Early Birds. Je na vás, kolik času s inspirativními ženami i muži na akci strávíte, zda dorazíte na konferenci, mentoring nebo se připojíte online. Vstupenka na Equal Pay Day může být také skvělým dárkem, kterým překvapíte vaše maminky, dcery, sestry nebo přítelkyně.