Skip to main content
aktualitaWEPs

BPWCR má velké plány. Podílejte se na změně v ČR s námi!

Women´s Empowerment Principles

Každý den může být příležitostí pro změnu, leden je oblíbené období pro předsevzetí a plánování nejrůznějšího druhu. Plánujete-li se v r. 2023 aktivně věnovat internímu prostředí ve Vaší firmě/organizaci a zaměřovat se na zdravou kulturu, propojit agendu OSN – Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) a stát se leadrem v oblasti rovných příležitostí pro ženy (a muže).

Jste-li otevřeni otevřít oči a pomoci se ČR dostat z nelichotivých posledních míst v mezinárodním srovnání v otázkách rovných příležitostí žen a mužů a vyjít vstříc i očekávání společnosti, že Ti nejlepší si uvědomují, že jsou témata, která nelze dlouhodobě podceňovat, WEPs přináší možnou cestu.

Business & Professional Women CR se stala ambasadorskou organizací pro propagaci konceptu Women´s Empowerment Principles v ČR a již v roce 2022 odvedla kus práce při propagaci, osvětě, networkingových příležitostech. Do mezinárodní sítě se přidalo několik nových firem, které se k přijímání principů WEPs v ČR přihlásily.

O co jde?

7 kroků pro Vaši úspěšnou interní (nejen) HR strategii 👉 to jsou ve zkratce WEPs:

Velmi stručně

  1. Zajistit podporu a porozumění vedení problematice podpory žen (mužů) na cestě k rovným příležitostem
  2. Zajistit přístup k ženám a mužům na pracovišti bez jakékoliv diskriminace ve všech oblastech života organizace
  3. Zajistit proaktivní přístup pro zdravé, bezpečné pracovní prostředí i s ohledem na dobrou a otevřenou komunikaci a celkový well-being
  4. Zajistit vzdělávání v oblasti rovných příležitostí a aktivně podporovat interní projekty podporující kariérní, osobní růst žen
  5. Zajistit pozitivní marketingové, PR a obchodní strategie aktivně podporující spolupráci s organizacemi dodržující zásady WEPs, podporující ženy a nepodporující stereotypy.
  6. Zajistit aktivní spoluúčast na životě a rozvoji komunity, která Vás obklopuje s důrazem na propagaci tématiky rovných příležitostí.
  7. Zajistit reporting nastavených cílů a aktivit – sledovat progres.

„Nemusíte objevovat kolo“ stačí se přidat k Business & Professional Women CR, načerpat zkušenosti na některém setkání týkající se WEPs a pustit se do toho, protože BÝT VIDĚT A SLYŠET, projevovat zájem a inovovat je důležité v jakékoliv době.
Pro rok 2023 plánujeme minimálně 4 setkání k WEPs a minimálně 5 nových organizací, které se k WEPs aktivně připojí – budeme příště psát o Vás? Budete u toho?