Skip to main content
aktualitaFiremní členství

Allianz získala jako první společnost v ČR certifikát rovných příležitostí

Allianz pojišťovna poskytuje všem svým zaměstnancům stejné příležitosti!

 

Je nám ctí oznámit důležitou aktualitu našeho firemního člena, a to, že Allianz pojišťovna úspěšně prošla náročným mezinárodním auditem a jako první firma v ČR získala EDGE certifikaci, The Economic Dividends for Gender Equality, https://edge-cert.org  , a zařadila se tak mezi 200 společností na světě, které EDGE certifikaci mají.

 

Audit potvrdil, že se Allianz pojišťovna pravidelně a systematicky věnuje platové rovnosti mezi ženami a muži. Platová nerovnost v Allianz v srpnu loňského roku představovala 0,6 % a přijatými opatřeními byly zbývající nerovnosti do konce roku 2021 odstraněny. Rovnost je součástí firemní kultury, nástupnictví, rozvoje talentů i náborových aktivit. Allianz díky certifikaci EDGE potvrdila svou pozici lídra v oblasti rovnosti.

Allianz díky certifikaci Edge potvrdila svou pozici lídra v oblasti rovnosti. Chceme, aby u nás lidé rádi pracovali, proto věnujeme pozornost rovným příležitostem. Požadavky rovnosti uplatňujeme nejen na mzdy, ale také na rozvoj a vzdělávání, nábor, práci s talenty nebo při plánování nástupnictví," říká HR ředitelka Allianz pojišťovny Eva Koubíková.

V České republice dosahovala platová nerovnost podle údajů Eurostatu v roce 2019 úrovně 18,9 %. Mezi sektory s největší platovou nerovností patří v ČR finance a pojišťovnictví, kde tzv. Gender Pay Gap v roce 2019 činil 38,3 %, což řadí ČR na nejnižší příčku mezi zeměmi EU.