Skip to main content
aktualitaPozvánka

14.11.2023 Konference Prevence půl zdraví 2023 🗓 🗺

Naplánovaná událost aktualita Pozvánka
Slovanský dům, Na Příkopě, Nové Město, Praha 1, Hlavní město Praha, Praha, 110 00, Česko Mapa

Zveme vás na konferenci Prevence půl zdraví, osvětovou konferenci pro veřejnost na téma přínosu, dostupnosti a kvality preventivní zdravotní péče.

KDY: 14. listopadu 2023, 8:30 - 18:00

KDE: Slovanský dům, Praha 1

70 procent občanů ČR ve věku nad 60 let má alespoň jednu chorobu, která zásadním způsobem snižuje kvalitu jejich života. Máme velký problém s obezitou, diabetem a rakovinou.

Prevence je klíčovou oblastí zájmu Ministerstva zdravotnictví ČR související s plněním cílů Strategického rámce Zdraví 2030 a programového prohlášení vlády. Komplexní přístup, na který se chce ministerstvo zaměřit, zahrnuje nejen diagnostiku a screening, ale také primární prevenci – zejména zdravý životní styl a výchovu k němu již od útlého věku.

Aktuálně ministerstvo zdravotnictví společně s pojišťovnami diskutuje možnosti zavedení systému bonifikace pro občany, kteří se pravidelně účastní screeningových programů a preventivních prohlídek. Lidé by tak mohli čerpat reálné výhody za to, že se starají o své zdraví. Ministerstvo je ve shodě na tomto tématu i s odbornou zdravotnickou veřejností.