Česká sochařka, malířka, konceptualistka, absolventka Akademie výtvarných umění v Praze.

Moje motto: ,,v přítomnosti je síla,,

Svými díly jsem zastoupena ve Sbírce moderního a současného umění Národní galerie v Praze a v řadě státních galerií i soukromých sbírek. Zabývám se volnou tvorbou, autorskými projekty, autorskými výstavami a přednáškami ve spolupráci se státními i soukromými galeriemi a institucemi.

V současné době jsem zapojena v Mezioborovém mezinárodním projektu ISWA propojujícím umění, vědu a technologie, kde za použití unikátního nanovlákna vytvářím nová díla.

Souběžně s hlavní tvůrčí činností realizuji zakázky do soukromého a veřejného prostoru. Spolupracuji s firmami, architekty a sběrateli. Pro individuální investory vytvářím díla (např. obrazy, trojrozměrné objekty) na zakázku do konkrétního obytného či firemního prostoru.

V poslední době se věnuji také velmi specifické a tak trochu opomíjené problematice funerální architektury, kdy ve spolupráci s TOP GRANIT navrhuji rodinné hrobky.

Více info :

Reprezentovala jsem úspěšně Českou republiku několikrát v zahraničí v rámci nejprestižnějších mezinárodních přehlídek současného umění. Na  52. bienále současného umění ve Venezia v Itálii v roce 2007 jsem představila samostatný monumentální projekt Kolekce Série, připravený  přímo do prostoru Československého pavilonu v Giardini La Biennale di Venezia. Dílo se stalo nepřehlédnutelnou součástí výstavní přehlídky a bylo zmiňováno v řadě zahraničních periodik. Za realizaci tohoto projektu a úspěšnou prezentaci v zahraničí byla Národní galerii v Praze vyslovena pochvala Ministerstva kultury České republiky.

V roce 2014 jsem byla jmenována rektorkou vysoké školy ART & DESIGN INSTITUT v Praze, kde vedu rovněž Intermediální ateliér.

Zájmy: ve svém soukromí se věnuji setkávání s přáteli, sebevzdělávání, psychologii, cestování, wellness a také přírodě ve spojitosti s mými dvěma belgickými ovčáky.

www.irenajuzova.cz

Share Button