Aktuality projektu

Projekt byl pro ženy, které aspirují na řídící pozice a chtějí na sobě pracovat...

ŽENY SOBĚ pokračují v celoročním projektu

NÁZEV PROJEKTU: Empowering Women - BPW mentoring

ČÍSLO PROJEKTU: 3720012

TERMÍN PROJEKTU: duben 2015 - březen 2016

FOTOGALERIE

20150526_058_KatesPhotography

ROZHOVORY

Samotné ženy v projektu září a rozkvétají. Nejeden úspěch zaznamenáváme v zajímavých rozhovorech..... pročtěte si.

Když projekt spojí 3 šikovné ženy.... a jak je tomu dnes?

JAK TO VNÍMAJÍ ÚČASTNICE?

V několika časosběrných dokumentech přibližujeme motivaci žen vstoupit do projektu a vyzvíme pro vás informace, kam směřují a proč. Nechte se inspirovat příběhy žen, které na sobě chtějí pracovat.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Program „Fond pro nestátní neziskové organizace“, jež je financován z EHP fondů 2009–2014, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udr- žitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny.

AKCI REALIZOVALA

nezisková organizace Business & Professional Women

 Žluté logo - rastr

KONTAKT

 Helena Dreiseitlová

Koordinátorka mentoringového programu

Helena.Dreiseitlova@bpwcr.cz

Share Button