„Nedělejte malé plány, ty vás dostatečně nemotivují.“ Amany Asfour, prezidentka BPW International 2017-2020

Svíčkový ceremoniál  2018

Paní Prezidentka zdraví drahé BPW sestry z celého světa a připomíná konání letošního Svíčkového ceremoniálu, při kterém vzpomínáme na všechny sestry naší BPW rodiny.

Paní Prezidentka je si jistá, že každá z nás se připojila k BPW vedená touhou se stát „game changer“ na naší cestě k rovnosti pohlaví a rovných příležitostí pro ženy.

Pro paní Asfour je čest být v čele organizace BPW International. S podnikáním začala již ve třetím ročníku studia medicíny, kdy založila vlastní firmu obchodující s medicinským vybavením. Za velmi důležité proto považuje podporu podnikání a budování kariéry mladých žen.

Pro splnění svého snu o sjednocení žen z celého světa v boji za rovnost a stejná ekonomická práva paní doktorka hledala propojení s přední organizací, sdružující pracující a podnikající ženy. To byl důvod, proč ji oslovila právě BPW International.

V roce 2017 byla poctěna zvolením světovou Prezidentkou BPW.

V průběhu své cesty s BPW definovala následující návod na úspěch:

  • pionýr v práci, kterou děláme, ale také ve snech, které chceme splnit
  • nadšení pro úkoly, které jsou stanoveny a důležité pro splnění cílů
  • stanovení plánu kroků pro podporu strategie k dosažení svých cílů
  • podávání nejlepších výkonů dle svých schopností a pokračování v učení od ostatních
  • houževnatost a vytrvalost na cestě, kterou jste zvolili a nikdy neztrácet naději.

Hlavní téma pro své tříleté funkční období definovala takto  „Umožnit ženám realizovat trvalé udržitelný rozvoj cílů“ (dále SDGs). SDGs  se skládá ze  spolu spojených cílů, které vytýčily Spojené národy pro dosažení do roku 2030. Mezi ně patří ukončení chudoby, zajištění potravinové bezpečnosti, zdravého života pro všechny, kvality vzdělání, zajištění rovnosti pohlaví, přístup k čisté vodě a hygieně, cenově dostupné a čisté energie, přístup ke slušné práci a hospodářskému růstu, inovacím a infrastruktuře, zmenšení nerovností, zodpovědná spotřeba a výroba, změny klimatu, mír, spravedlivost, silné instituce, atd.

Posílení práv žen a propagace rovnosti pohlaví je zásadní pro SDGs. V našich pobočkách máme k realizaci hodně projektů SDGs:  She trade, podpora vzdělání pro dívky, podpora žen na venkově, podpora agropodnikání a iniciativ OSN pro ženy atd.

V průběhu 3 let její činnosti se objeví stovky příběhů o tom, jak BPW přispívá k splnění SDGs. Proto se připravují i nové webové stránky, aby se prezentovaly všechny důležité projekty.  Paní prezidentka vyzývá k registraci našich projektů na stránkách organizace s cílem zvyšovat povědomí o BPW.

Paní prezidentka ráda cituje výrok zakladatelky naši organizace Dr. Leny Madesin Philips o tom, jak být Game Changer.

„Make not small plans. They have no power to stir the blood.“

tedy:

„Nedělejte malé plány, ty vás dostatečně nemotivují.“

Každá z našich sester po celém světě má vlastní plány, priority a výzvy.  Když se však spojíme pod naším společným deštíkem BPW International a společně zapálíme svíčky za naše sestry, pocítíme sílu, která nám pomůže splnit naše sny. Svíčkový ceremoniál nás utvrzuje v schopnosti být game changer. Víme, že nejsme ve světě sami, že máme rodinu členek BPW, které také zapalují svíčky pro nás.

Na závěr paní Prezidentka cituje africkou moudrost

„Když chceš jít rychle, jdi sám. Když chceš dojít daleko, jděme společně.“

a posílá vřelé pozdravy každé z nás při konání velkolepého Svíčkového ceremoniálu.

 

Vrchní státní zástupkyně na konferenci Ženy sobě

Velice nás těší, že na letošní 9. ročník konference Eqyal Pay Day (Ženy sobě), přijala pozvání vrchní státní záskupkyně paní JUDr. Lenka Bradáčová Ph. D.   Společně s kanadskou velvyslankyní Barbrou C. Richardson zahájí program páteční konference.

JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D. je absolventkou Právnické fakulty UK v Praze. Právnickou kariéru započala čekatelskou praxí u Okresního státního zastupitelství v Litoměřicích, kam byla v roce 2001 jmenována státní zástupkyní. O dva roky později ji ministr spravedlnosti jmenoval náměstkyní Krajského státního zástupce v Ústí na Labem. V roce 2006 působila coby stážistka na Ministerstvu spravedlnosti v pozici poradkyně ministra pro trestní právo. V roce 2012 byla jmenována Vrchní státní zástupkyní v Praze. V letech 2008-2013 stála v čele Unie státních zástupců. Za zásluhy o Unii byla v roce 2014 oceněna zvolením čestnou prezidentkou Unie. Je členkou rekodifikační komise pro trestní právo procesní a členkou Rady pro mediaci a probaci. Absolvovala množství zahraničních stáží a pravidelně se věnuje přednáškové činnosti.

Využijte příležitosti setkat se s těmito a mnoha dalšími vyjímečnými ženami.

Do konce února pořídíte vstupenku v předprodeji za výhodnější cenu.

Potkejte se s inspirativní ženou z Kanady

Je nám velkou ctí a potěšením, že naše pozvání na konferenci přijala také paní Barbara C. Richardson, Kanadská Velvyslankyně, Embassy of Canada to Czech Republic.

Věděli jste, že kanadská vláda je genderově vyrovnáná, aniž bylo nutné dodržovat nesmyslné kvóty či nařízení? Je v ní 15 mužů a 15 žen a nechybí ani zástupci národnostních a etnických menšin a handicapované osobnosti.

Pořiďte si svou vstupenku  na konferenci Equal Pay Day 2018- Ženy sobě včas a setkejte se s dalšími inspirativními osobnostmi již 13. dubna!
Počet míst na páteční konferenci je limitovaný a v tuto chvíli z poloviny prodaný.

Těšíme se na vás.

Tým Equal Pay Day 2018

Konference nabitá osobnostmi a tématem ŽENY A PENÍZE

Co pro Vás znamenají peníze?

Představíte si je jako hojnost nebo jako nezbytný prostředek pro život? Peníze jsou kolem nás a my si myslíme, že je třeba o nich mluvit i ve vztahu k ženám a jejich vnímání této součásti života.

Sledujte webové stránky konference Equal Pay Day 2018, ať Vám neunikne, kdo ze zajímavých hostů přijal pozvání!

Již nyní můžeme prozradit, že se můžete těšit na kanadskou velvyslankyni Barbaru C. Richardson nebo vrchní státní zástupkyni Lenku Bradáčovou.

Pořiďte si svou vstupenku včas. Do konce února za výhodnou předprodejovou cenu 2500,-Kč.
Počet míst na páteční konferenci je limitovaný a v tuto chvíli z poloviny prodaný.

Těšíme se na vás.

Tým Equal Pay Day 2018

Staly jsme se odbornými partnery Zlaté koruny (soutěže finančních produktů) a máme možnost nominovat několik našich členek do Finanční akademie

Staly jsme se odbornými partnery Zlaté koruny ( soutěže finančních produktů) a máme možnost nominovat několik našich členek do Finanční akademie

Finanční akademie je hodnotitelským sborem soutěže finančních produktů Zlatá koruna. V současnosti se jedná o jednu ze dvou nejstarších soutěží svého druhu v České republice, koná se již od roku 2003, a Finanční akademie je zároveň největší porotou a celistvým uskupením odborníků na finanční produkty.

Finanční akademie čítá  více než 360 členů. Skloubí se v ní několik profesí tak, aby byla zaručena objektivita. Své zástupce mezi hodnotiteli mají finanční společnosti, zprostředkovatelé, nezávislí odborníci, stát a regulatorní orgány, akademici, média i podnikatelé.

Celkovou prestiž soutěže a projektu podtrhuje nejenom pravidelná záštita ministrů financí, ale také účast špičkových osobností finančního světa na jednotlivých akcích, především na Fórech Zlaté koruny nebo na uzavřených diskusních setkáních.

Přínos pro hodnotitele

Členství ve Finanční akademii Zlaté koruny vždy bylo a bude nehonorovanou činností. Porotu spojuje především zájem o finanční produkty a jejich užitná hodnota pro spotřebitele, resp. podnikatele. Předním přínosem je proto samotné členství ve Finanční akademii, která je respektovanou odbornou skupinou u odborné i laické veřejnosti. Finanční akademie se navíc podílí na vývoji Zlaté koruny, akademikům nasloucháme nejenom v době nominací produktů, ale i v zásadních debatách o formování hodnotícího modelu aj.

V rámci Finanční akademie mají členové zdarma přístup na většinu akcí, především Finanční fóra a galavečer Zlaté koruny. Dále podporujeme publikační činnost akademiků, v roce 2015 jsme například spolupracovali se se serverem Novinky.cz na pravidelné spotřebitelské rubrice, jejíž signované texty dodávala právě Finanční akademie. Samozřejmostí je možnost publikace přímo na webu www.zlatakoruna.info. V případě tvorby výzkumů a studií můžeme členům uvolnit neveřejná data, zajistit strukturovaný názor odborné veřejnosti prostřednictvím individuální ankety či podobně.

 

Pokud máte o nominaci zájem, napište lenka.stastna@bpwcr.cz

#nominujmaminku a přijďte spolu na mentoring day Ženy sobě 14. dubna v Praze!

"Moc bych si přála být na konferenci Ženy sobě, alespoň na té mentoringové části, ale nemám našetřeno dost, abych si tento čas pro sebe mohla dovolit. Mám mnohem menší příjem než jsem byla zvyklá, co dostanu, tak to rozložím mezi své základní potřeby a  děti. Máme hypotéku a manželův příjem není tak velký, abych si mohla peníze z rodičovského příspěvku nechat jen pro sebe a své zájmy. Je to začarovaný kruh. Čím více o sebe nedbám, tím více jsem smutná, nervózní, cítím se méněcenná, začínám pochybovat o tom, že někdy budu stejně energická a v obraze jako před první mateřskou. Bylo by úžasné, kdyby se našel někdo, kdo by mi pomohl načerpat ženskou energii, nasát inspiraci, co dál se svým profesním životem. Budu nadšená, jestli se najde nějaká dobrá duše a koupí mi lístek." Olina

I vy se můžete zapojit do kampaně #nominujmaminku a podpořit tak ženy s malými dětmi, aby opět byly sebevědomé a zapojily se jednodušeji do práce.

NOMINUJTE MAMINKU I VY

Seminář Roztoky – 8. února

Ve čtvrtek 8. 2. 2018 byl seminář věnován vztahům mezi lidmi. Do vztahů vstupujeme všichni a vždy je o čem přemýšlet a co vylepšovat. Děkujeme lektorce Janě Onderkové a všem účastníkům semináře.

Užijte si výhody VIP vstupenky na Equal Pay Day 2018

Dopřejte si VIP vstupenku na letošní konferenci Equal Pay Day 2018.

Nechte se hýčkat ve VIP zázemí s občerstvením v hotelu Clarion Congress Prague, dopřejte si nerušený pohled z prvních řad a přednostní rezervaci u Vámi vybraných mentorek.

Zakoupením VIP vstupenky podpoříte již 9.ročník skvělé akce plné inspirativních příběhů a úžasných hostů.

Chcete i užít letošní Equal Pay Day trochu jinak? Dostáváte rádi něco navíc?

Objevte, co dále nabízí VIP vstupenka: info zde

Na jeden den foto modelkou. Vaše profilovka 1.2. a 6.2.

Některé fotky, které jsme s mentorkami #Equalpayday fotily v předešlých letech se docela lehce dostaly na přední obálky časopisů.

Tak co? Jdete do toho tento rok s námi?

Spolu s Equal Pay Day Czech jsme prozatím vypsali dva speciální termíny focení:

1.2.2018 a 6.2.2018

Přihlásit se mohou i členky BPW a strávit tak den s inspirativními mentorkami 2 měsíce před akcí.
A jak to bude probíhat?
Před focením se o vás postará profesionální zkušená vizážistka, o fotky a o to, abyste se cítili příjemně se postarám já. Na vás je jen pořádně si to celé užít. Časově si prosím rezervujte alespoň 90 minut času a sebou si přineste 1-2 outfity. To je celé:)

Jo a fotíme v Praze:)

Svůj termín si rezervujte co nejdříve na mém emailu petra@petrasera.com. Těším se moc na viděnou.

Petra SERA

 — with Business and Professional Women CR

 

Cenová nabídka v PDF Special Equal Pay Day 2018

VIP setkání s Johnem Muchou