Skip to main content
Flora

Zpráva z Valencie od Alice Pljonkiny

By 5. 7. 20188 července, 2019No Comments

Zpráva Projekt „Florá Handmade women across Europe“
1. etapa: Valencie 28.5.-1.6.2018
autorka: Alice Pljonkina

1. Program školení

28.5. cestovní den

29.5. první školicí den

Projektu „Florá Handmade women across Europe“ se účastní 15 žen z 5 evropských zemí: Španělska, Itálie, Bulharska, Polska a České republiky. O úvod a představení projektu Florá (www.handmade-flora.com) se postaraly Giorgia Petrozza a Miriam Trolese, organizátorky z APS Creativi 108, z Itálie. Dozvěděly jsme se, že název Florá je jméno skutečné tvořivé ženy z Itálie, která se jako švadlena postupně vypracovala k navrhování a šití oděvů pro velké módní domy v Itálii a že se jedná o maminku Miriam Trolese. Jako hlavní témata projektu byly zmíněny: sociální inovace, vlastní podnikání, vytváření evropských sítí, e-začlenění, realizace ideí, umění komunikace.

Samotné školení vedl project officer Gonzalo Silla z Jovesolides s asistentkou Agnese Tomassini. Jednalo se hlavně o teambuildingové aktivity formou kreativních a dynamických her - asociace, motivace, tvoření příběhů, inovace, kreativní přístupy k sociálním problémům, vytváření životní filosofie, vystoupení z komfortní zóny. Také jsme ve skupinách vytvářeli koláž z různých kreativních i běžných materiálů. Naším úkolem bylo znázornit 3 témata: podnikání, posílení postavení žen, řemeslo.

Následovala diskuze a hodnocení. V závěru každého školicího dne byl vymezený prostor pro vlastní prezentaci 5 jednotlivých účastnic projektu, čím se zabývají, plány a vize do budoucna, ukázky vlastní tvorby, případně důvody k účasti v projektu. V projektu jsou zastoupeny keramičky Annah a Isabel ze Španělska, šperkařky Agnieszka (PL) a Silvia (BG), tkaní a recyklace textilu - Maria (BG), tkaní šál - Anička (CZ), oděvní doplňky - Ruth (ES), Eulalie (IT) a Marianna (IT), pletení košíků - Lenka (CZ), navrhování a šití oděvů - Anna (IT), Natalia (PL), Marcelina (PL), práce s uprchlíky - prezentace jejich mozaikové tvorby - Azi (BG), ručně vázané knihy - Alice (CZ).

30.5. druhý školicí den

Tento blok školení vedla Begoña Pastor z Jovesolides se zaměřením na konkrétní reálné projekty některých účastnic s cílem zlepšit naše podnikatelské dovednosti.

Pracovaly jsme ve skupinách na 3 zvolených projektech pod společným mottem: „Jak proměnit své hobby v byznys“. Naším úkolem bylo vytvořit základní strukturu projektu: 1) titulek (název), 2) popis myšlenky, 3) cíl projektu, 4) přidaná hodnota, 5) očekávaný dopad, účinek. Hlouběji do problematiky zpracování projektu jsme se dostaly pomocí „Business model canvas“. Výhodou tohoto účinného nástroje pro start-upy je, že se jedná o standardizovaný formulář, který je snadno obměnitelný, rychle zpracovatelný a přitom detailní. „Business model canvas“ je rozdělen do 9 bloků, přičemž je možné je zpracovávat v různém pořadí, případně obměňovat a propojovat jednotlivé bloky navzájem. 1) zákaznické segmenty 2) hodnota nabídky pro každý segment 3) kanály k oslovení zákaznických segmentů 4) vztahy se zákazníky, které vytvoříme 5) příjmové toky 6) klíčové zdroje a 7) klíčové aktivity, které potřebujeme k vytváření hodnoty 8) klíčoví partneři 9) cenová struktura byznys modelu. Pro detailnější popis „Business model canvas“ nám byl doporučen web: www.strategyzer.com.

Dalším fenoménem, na který jsme se zaměřili, bylo vystoupení z komfortní zóny, z ustálených myšlenkových pochodů, ze zvyků, stereotypního chování a jednání, tzv. „out of the box“ přístup. Praktické cvičení: aplikovat tento přístup na naše vybrané projekty. Jako nástroj jsme použili brainstorming ve skupinách a následnou analýzu. Následoval kreativní úkol „the wise tree“ (moudrý strom). Do nakresleného stromu jsme vkládaly hesla, která vystihují naše: hodnoty (kořeny), dovednosti, chování (kmen), to co jsme se naučili (koruna).

31.5. třetí školicí den

V úvodu se nám představila Regina Campos Ortega, prezidentka asociace FADEMUR. Se svým týmem sdružuje a propojuje ženy zejména ze španělského venkova, pořádá pro ně programy vzdělávání, konference, tvořivé trhy, zapojuje je do nejrůznějších projektů. Poté jsme se s lektorem Gonzalem zaměřili na trénink rychlé prezentace, tzv. „Elevator pitch“, odvozený od cesty výtahem s potencionálním byznys partnerem, kterému se chceme představit a zároveň navázat spolupráci. Umění sdělit podstatné ve velmi krátkém čase: 1) sebeprezentace, kdo jsem, 2) krátký popis souvislostí, 3) navázání kontaktu + konkrétní dotaz/ požadavek, 4) závěr s příslibem udržení kontaktu. Následně jsme se zaměřili na analýzu našeho potencionálního zákazníka. Co si myslí, co cítí, co může vidět, slyšet a říkat. Závěrečným úkolem bylo použít vše, co jsme při školení načerpaly a vložit do prezentace 3 vybraných projektů v obměněných skupinách. Výstupem byla tv reportáž, scénka s produktem a prezentace dílny.

1.6. cestovní den – návrat

 

2. Lektoři ve Valencii byli zástupci sdružení Jovesolides, které se zabývá vzděláváním v oblastech sociálního podnikání, sociální inovace, e-začlenění, rozvoje spolupráce. Gonzalo Silla – vstřícný, otevřený, motivující, dobře připravený. Přístup volnější, někdy mi chyběla zpětná vazba. Náplň školení pestrá, kreativní. Begoña Pastor – vstřícná, otevřená, dobře připravená. Aktivní zpětná vazba a intenzivní motivace. Náplň školení věcná, praktická. Agnese Tomassini – dobrovolnice Jovesolides. Drobné rady účastnicím při zpracování úkolů. Opakovala zadání úkolů při nejasnostech, pomáhala s organizací.

3. Největším přínosem školení ve Valencii byl pro mě druhý školící den, kdy jsme se zabývaly rozpracováváním konkrétních projektů. Užitečné nástroje, které si odnáším do budoucna: Business model canvas, Elevator pitch, Brainstorming, „Out of the box“ přístup. Respektuji i význam dalších aktivit školení, které jistě pomohly k tomu, abychom se mezi sebou lépe poznaly a abychom více probudily svoji kreativitu a uměly ji aplikovat i na další oblasti mimo tvorbu samotnou. Za velmi cenné považuji zejména navázání dlouhodobých vztahů s dalšími účastnicemi projektu.

4. Ubytovány jsme byly ve třílůžkových pokojích hotelu Albufera na okraji Valencie. V hotelu byla zároveň školící místnost, což jsme uvítaly. Pokoje byly čisté, standardně vybavené. Personál ochotný, na recepci spíše odměřený. Bufetové snídaně a výběr oběda ze 3 jídel byl dostačující, zahrnoval i nabídku pro vegetariány. Na společné večeře jsme chodily do blízkého teplého bufetu, kde byla široká nabídka vegetariánských i masových jídel, „all you can eat“ + voda .

5. Ve volném čase v podvečerních hodinách jsme se věnovaly poznávání centra Valencie. Dýchala na nás historie místní architektury a tradiční řemeslo - keramika – mozaiky, vývěsní tabule, keramické trhy. Nejhezčím zážitkem pro mě byla jízda na kolech původním korytem odkloněné řeky ve skupině dalších účastnic. Koryto bylo proměněno na 10km dlouhý park plný zeleně, cyklotras, odpočinkových zón a hřišť.