Skip to main content
100 Mirrors

Setkání nad projektem 100Zrcadel pokračuje

Srdečně zveme vysokoškolské pedagogy a kariérní poradce na setkání nad projektem 100Zrcadel pokračuje.

Setkání se uskuteční na VŠE, nám. W. Churchilla, místnost 472 - Nová budova.

VŠE 100 zrcadel