Flexibilní práce pro ohrožené osoby

Projekt je zaměřen na snížení genderové nerovnosti žen na trhu práce, a to realizací programu jejich přípravy na výkon flexibilních forem práce a podpory zavádění těchto forem u zaměstnavatelů. Program zahrnuje účelově zaměřenou analýzu trhu práce na Děčínsku, aktivity kariérového a genderového poradenství, dalšího vzdělávání ve vybraných oborech a spolupráci se zaměstnavateli pro zajištění pracovního uplatnění účastnic.

Partnerem projektu je OHK Děčín. 

Více informacíPřihláška do programuKomunita na FB

SMILING

Sustain Migrant’ Integration for Linking Networks in a Inclusive Europe

612114-CITIZ-1-2019-1-IT-CITIZ-NT, Termín realizace 2019 - 2021

V tomto krásném projektu vytvoříme síť měst, partnerů a neziskových organizací, kteří budou spolupracovat na prioritních záležitostech spojených s integrací, sociálním začleňováním a migrací.

Sdílení zkušeností vytvoří silnou, dlouhodobou a plodnou spolupráci mezi partnery z Itálie, Polska, České republiky, Řecka, Maďarska, Nizozemska, Slovenska, Malty, Portugalska, Španělska, Německa, Litvy, Estonska, Lotyšska a Bulharska.

Během života projektu se zapojí více než 600 účastnic a účastníků.

Sledujte novinky z projektuWeb projektu

Academy for Women Entrepreneurs (AWE)

Akademie pro začínající podnikatelky Academy for Women Entrepreneurs (AWE) je společný vzdělávací projekt BPWCR a Velvyslanectví USA v ČR.

Tento studijní program je určen začínajícím podnikatelkám nebo ženám s podnikatelským plánem. Studium je založeno na programu DreamBuilder, vyvinutém prestižní Thunderbird School of Global Management Arizonské státní univerzity.

Během tří měsíců čeká na studentky 13 online lekcí v angličtině, na něž naváže týdenní setkávání s lokálními facilitátorkami. Těchto rolí se v České republice ujaly podnikatelky – Ingrid Šůrová, Bohdana Goliášová a Lenka Daňková.

Úspěšné absolventky programu pak získají certifikát již zmíněné prestižní americké instituce.

První ročník akademie AWE v České republice byl zahájem 1. března 2021.

Více infoAWE facebooková skupinaOficiální stránka projektu

Anchors for the future 

KA205-077865, termín realizace 2020 - 2022

Nepodléhej stereotypům a pojď se učit nové věci! 

V tomto projektu vyvíjíme se 3 dalšími partnery Evropských zemí vzdělávací výukové materiály a metodiky pro mladé ženy, které jim pomohou rozvíjet potřebné kompetence pro postavení stabilních životních kotev. Zaměříme se na tyto oblasti: Jak mít povědomí o vlastních silných stránkách, kritické myšlení, schopnost žádat o pomoc, jak hledat spojence, jak přijímat vlastní rozhodnutí, smíření s vlastní nedokonalostí, mám právo na chyby a další.

Zapojit se můžete jako lektorka, účastnice - mládež, mentorka apod. 

PodrobnostiWebKomunita FBZapojte se

BPWCR LIVE

Aktuálně tvoříme zcela nový pravidelný formát vytvářející další prostor pro diskuzi nad tématy, která jsou pro BPWCR klíčová. Jde o LIVE streaming BPWCR LIVE - Rozhovory NAŽIVO s Katarínou Krajčovičovou. Setkávat se s ním budete každý týden ve čtvrtek ve 20:00 na Facebooku BPWCR.

Hosté v živém vysílání BPWCR LIVE budou známé i méně známé osobnosti, muži i ženy, vždy však s výjimečným přesahem. Uvolnit se, i se něco inspirativní a praktické dozvědět! V tomto duchu se budou rozhovory nést.

Během večera se budete moct také zapojit do debaty, prostřednictvím komentářů a podívat se na sdílení našich hostů.

22. 4. 2021 / Kamila Paličková, zakladatelka Redline expedition, ambasadorka BPWCR v OSN, podnikatelka
15. 4. 2021 / Lenka Kousková, podnikatelka ve financích, manželka, matka a velká fanynka naší nejlepší amatérské golfistky Sáry a budoucího basketbalisty Sama.
8. 4. 2021 / Zora Cejnková, scénáristka a režisérka, KMB International Films, mentorka Equal Pay Day 2021
1. 4. 2021 / Lenka Šťastná, prezidentka veřejně prospěšné organizace Business and Proffesional Women CR, zakladatelka konference Equal Pay Day CR
25. 3. 2021 / Charlie Greenberg, spisovatel, dělá firemní show na youtube, fotí a natáčí, personalista. Speaker Equal Pay Day 2021
18. 3. 2021 / Lenka Prchalová, Senior National Sales Director Mary Kay, mentorka a speaker EPD 2019
11. 3. 2021 / Lenka Simerská, socioložka, koučka, gestorka projektu 22 % K ROVNOSTI, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, mentorka EPD 2019
4. 3. 2021 / Jana Černoušková, jednatelka, konzultantka, lektorka v JKONCEPT s.r.o.
25. 2. 2021 / Petra Svoboda, moderátorka Televizních novin NOVA TV
18. 2. 2021 / Bohdana Goliášová, zakladatelka největší české komunity podnikajících tvůrců, autorka vzdělávací platformy Tvůrci v praxi a držitelka ocenění brněnský živnostník roku
11. 2. 2021Diana Procházková, ředitelka sekce HR a korporátní služby ČEPS a.s., mentorka a speakerka konference Equal Pay Day 2020

Více infoPoslouchat teď

Mediální partneři projektu jsou Averia News, Network News, Event Network News a B2B Network News

ŽENY, RODINA, KARIÉRA

FÓRUM OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI V DUCHU V4, 17 February to 16 October 2020

V rámci projektu proběhla 28.srpna 2020 v Rubin Wellness & Conference Hotel v Budapešti mezinárodní konference s názvem “Ženy, rodina, kariéra – Fórum občanské společnosti v duchu V4”.

Hlavním patronem konference byla paní Katalin Novák, maďarská ministryně pro záležitosti rodiny a mládeže. Dr. Attila Beneda, náměstek ministryně jménem ministerstva zahájila konferenci.

Současně se na konferenci otevřelo Fórum iniciativy V4 občanské společnosti na podporu zaměstnanosti žen. Bude kladen důraz na rovnováhu mezi pracovním a soukromým/rodinným životem - se zvláštním ohledem na hodnoty našeho regionu a jeho udržitelnosti. Naším hlavním cílem je formulovat společné doporučení adresované osobám s rozhodovací pravomocí, založené na elektronickém průzkumu, který byl proveden do 15. září jako druhá klíčová aktivita. 

Web projektuSledujte novinky

The Project is co- financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund.
The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe. 
www.visegradfund.org

V4 PARTNERSHIP

Coordinator: Association for Women’s Career Development in Hungary
www.womenscareer.org
Partners:
Business & Professional Women CR z.s., Czech Republic

Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus" (Large Families Association), Poland, www.3plus.pl
Slovak Business Agency, Slovak Republic, www.sbagency.sk

The aim of the Europe 2020 program is to achieve greater involvement of women in the labor market and improving their employment rates is crucial for achieving 75% of the population aged 20 to 64 to be in employment. The employment rates were for both genders in the Czech Republic were 72%, Poland 64.5%, Hungary 66.5% and Slovakia 64.9% in 2016.
Due to shortage of workforce in V4 countries it is necessary to mobilize and to develop “the reserves” of different groups in society. The group with the highest business value for companies is women.
In the EU, female participation in the labor market was 51.05% in 2017, in Czech Republic 69%, in Poland 62%, in Hungary 64%, in Slovakia 65%.
To find, attract and retain a good and qualified human capital is currently a challenge for countries, companies, and institutions.

Immediately after the start of the research, impact of the Covid 19 pandemic on the labor market emerged as an identified problem. During this period, the economic situation changed, with governments introducing various subsidies for businesses in order to retain jobs. The impact of the measures will also be felt in the analysis of the questionnaire survey. Read more here

TASKS

International Conference

At this Conference we launched a Forum as a V4 Civil Society Initiative to help promote women’s employment. There was emphasis on the balance between work and private/family life, with special regard to the values of our region and its sustainability.  

Electronic survey

Our main goal is to formulate a joint Recommendation for decision makers based on the conference and the electronic survey to be conducted between 24 August and 18 September 2020.
With this, we also want to help to present the opinions and suggestions of the V4 countries on the highly important topic of “Women, Family and Career” in our countries, as well as in the forums of the European Union and the United Nations.

Keywords: Family, childbearing, family and work balance, Work-Life Balance, V4 family policy, women's entrepreneurship, situation of families, employers' expectations, competence.

Výsledky dotazníku

Žena, rodina, kariéra-Dopady pandemie na rovnováhu mezi prací a životem v zemích Visegrádu

Díky 20letým zkušenostem a profesionálnímu zázemí se Asociace pro rozvoj kariéry žen v Maďarsku (Association for Women's Career Development in Hungary) rozhodla řešit dopad pandemie na ženy, zejména vliv na rovnováhu práce a života.

Business & Professional Women CR z.s. Česká republika je potěšena, že díky podpoře Visegrádského fondu může společně s profesionálními partnery zemí V4, Asociacípro rozvoj kariéry žen v Maďarsku, Asociací podnikatelek ze Slovenské republiky a Pedagogickou univerzitou v Krakově z Polska, implementovat projekt „Žena, rodina, kariéra-Dopady pandemie na rovnováhu mezi prací a životem v zemích Visegrádu" pro projektové období od října 2021 do 30. dubna 2022.

V rámci projektu budeme zkoumat vliv pandemie na čtyři speciální skupiny žen (matky s dětmi, ženy plánující rodinu, ženy nad 50 let a ženy z venkova), zaměříme se především na příležitosti na pracovním trhu.

Projekt bude současně realizován v zemích V4 pomocí online nástrojů, které umožní využití kontaktní sítě všech 4 partnerských organizací a umožní tak zajištění velké účasti na tomto projektu.

Na základě výzkumu, zapojení uznávaných odborníků a sdílením osvědčené dobré praxe v zemích V4 na toto téma všichni věříme, že poskytneme osobám s rozhodovací pravomocí hodnotné podklady o dopadech pandemie na ženy, zejména ve vztahu k trhu práce.

Informace a zkušenosti z projektu jsou následně dobře využitelné pro budoucí výzvy a také v „době klidu".

Více informacíVyplnit dotazník

VW4

WOMED - Women in the Media

Cílem projektu je navýšení počtu žen na vedoucích pozicích ve filmovém průmyslu.

Hlavním výstupem projektu je tréninkový program a společná podporující se mezinárodní platforma.

V projektu je 7 partnerů ze 6 zemí.

Projektové období 1.9.2020 - 31.8.2021.    

Více informacíNovinky z projektuKomunita na FBWeb projektu

Log in with your credentials

nebo    

Forgot your details?

Požádat o členství v BPW

Přejít k navigační liště