Skip to main content

Po vzoru našeho spojení s Organizací spojených národů a příkladu společnosti BPW International se společnost BPW Česká Republika stala signatářským partnerem zásad WEPs pod taktovkou OSN. BPW International je partnerkou UN WOMEN již od jejího založení. Její projekt WEPs je zcela v souladu s posláním celé naší organizace a je nám velkou ctí, že se naše organizace stala ambasadorkou těchto zásad v České republice.

Co vlastně WEPs znamená ?

WEPS je zkratkou pro WOMEN'S Empowerment Principles, tedy soubor zásad, které představují pro firmy pokyny a návrhy, jak podporovat rovné příležitosti pro ženy a pro muže na svých pracovištích, v komunitách a celkově ve společnosti, kterou firmy spoluvytvářejí. Projekt WEPs je založen organizacemi UN Global Compact a UN Women a staví na základech mezinárodních pracovních norem a mezinárodních lidských práv, které předpokládají odpovědnost firem jako zaměstnavatelů za rovné příležitosti pro ženy a pro muže a také za posílení postavení žen.

Co si WEPs klade za cíl?

Principy posílení postavení žen (WEPs) jsou prostředkem pro plnění cílů agendy 2030 a cílů udržitelného rozvoje OSN v otázkách rovných příležitostí pro ženy a muže na pracovištích firem a ve společnosti celkově. Připojením se ke komunitě WEP vyjadřujete svoji vůli usilovat o další posílení postavení žen. Patří mezi ně například stejná odměna za stejnou práci, popularizace tématu posilování role žen ve společnosti, fair play organizace prostřednictvím prezentace úspěchů, sdílení zkušeností, aktivní podpora a inspirace pro další organizace, podpora organizací a aktivit, které pojí stejná myšlenka, vytváření inspirativní projektů, které budou aktivovat společnost, organizace, jednotlivce. Připojení k WEPs taky předpokládá přijímání opatření, která podporují  work life balance, zejména u rodičů a osob pečujících o potřebné členy rodiny, stejně jako programům podporujícím návrat žen (mužů) po mateřské/rodičovské dovolené, bez omezení v kariérním, profesním rozvoji a postupu.

Jaké přínosy připojení k WEPs přináší?

Přínosy připojení k WEPs ve své podstatě přinášejí posílení postavení žen nejen v zaměstnání i ve společnosti. Pomáhají vytvářet prostředí, které je bezpečné a otevřené novým perspektivám, což motivuje k růstu, inovacím a vyššímu výkonu.

Investicí do vzdělání žen, do jejich podpory v kariérní růst a odbourávání předsudků a bariér pro jejich plné prosazení získávají firmy obrovský benefit a možnou konkurenční výhodu nejen v rámci byznysu ale i na trhu práce.

Podle studie publikované v roce 2020 (Soyoung Han (PIIE) and Marcus Noland (PIIE), May 7, 2020) jsou firmy, které mají ve svém vedení alespoň jednu ženu celkově ziskovější, než ty s čistě mužským vedením. Ve sledovaném období od roku 1997 do roku 2017 společnosti s alespoň jednou členkou vrcholového managementu nebo výkonnou ředitelkou trvale vykazovaly lepší výsledky. U firem s ženami ve vrcholovém managementu byla výhoda konzistentní po celé sledované období, ale trend se stal výraznějším u společností, kde ženy zastávaly pozice výkonných ředitelek. 

7 principů

Jak je to možné?

Ženy ve vedoucích pozicích mohou zlepšit výsledky společnosti v několika směrech. Vyšší rozmanitost dovedností v rámci vedení společnosti může zlepšit výsledky managementu, ženy na vyšších manažerských pozicích mohou také motivovat ženy napříč společností. Firmy, které nediskriminují, mohou lépe sladit talenty s pracovními pozicemi.

Women Empowerment Principles

Jak podniknout další kroky?

  • Ztotožňujete se se zásadami ukotvenými ve WEPs? 
  • Chtěli byste i vy zajistit, aby na vašem pracovišti byly garantované rovné příležitosti pro muže i ženy? 
  • Chcete si být jisti, že pro tento cíl využíváte správné metody a postupy? 
  • Hledáte inspiraci jak to všechno docílit?
  • Máte chuť podporovat další firmy k pozitivní změně? Staňte se firemními členy naší organizace, společně budeme hledat cesty, jak zlepšovat postavení žen v práci.

  • I nadále sledujte aktuality na našich stránkách BPWCR, nebo na našem profilu na Linkedin, kde přinášíme nové podněty, nápady a tipy jak zajistit rovné příležitosti pro muže i ženy na pracovištích.

I vy se můžete stát signatáři WEPs- více informací a formulář k vyplnění najdete na stránkách https://www.weps.org/ 

Návrh řešení podle 7 principů

Co pro podporu žen při dopadech současné pandemie můžete hned teď?

Koronavirová krize představuje hlavní hrozbu pro rovnost pohlaví. Ženy tvoří 39% celosvětové zaměstnanosti, ale představují 54% celkových ztrát pracovních míst od května 2020. Tomuto trendu můžete čelit vědomými změnami. Začněte sledováním údajů a transparentností trendů ve vaší společnosti. Jsou ztráty pracovních míst nebo žádosti o uvolnění ze zaměstnání vyšší u žen? Zpomalil se trend jejich kariérního postupu? Poté proveďte opatření reagující na výsledky těchto pozorování. Zavádějte flexibilní pravidla pro všechny zaměstnance a upravte systémy hodnocení

výkonu. Nastavte procesy jako prevenci v boji proti vyhoření. Jelikož jsou ženy ve zvýšené míře odpovědné za péči o děti, budou tyto zásady obzvláště důležité pro to, aby nebyly za tyto povinnosti nepřiměřeně penalizovány za práci z domova (flexibilní pracovní podmínky). Aktivně pracujte na dosažení rovnosti pohlaví ve vaší organizaci. Je to naléhavé. Vedoucí představitelé firem mají možnost zastavit tuto krizi tím, že nastaví rovnost žen a mužů pro další generace.

Zdroj: “Don’t Let the Pandemic Set Back Gender Equality,” by Deepa Mahajan et al.

As Regional Coordinator of BPW Europe, I’m proud to share, with all BPW European Presidents and Members,  the great news received from UN Women that BPW Europe, that I have the privilege to lead, has been nominated to receive an Honorary mention in the 2020 G7 – EU WEPs Award competition, in the category: Best Network.

UN Women announced  this honorary mention during a virtual event on 10 December The Power of Working Together – Gender Equality in the Workplace, Marketplace and Community.

Pinella Bombaci | Regional Coordinator | BPW Europe

The strength of working together: all the awards 2020 G7- EU assigned by UN WOMEN WEPs. BPW Europe and BPW Canada received the Award for the Best Network.

Grateful for the work of all European Presidents and members.

Aktuality z projektu

BPWCR má velké plány. Podílejte se na změně v ČR s námi!

Women´s Empowerment Principles Každý den může být příležitostí pro změnu, leden je oblíbené období pro předsevzetí a plánování nejrůznějšího druhu. Plánujete-li se v r. 2023 aktivně věnovat internímu prostředí ve Vaší...

25.1.2023 Gender Equality & Equity: Laws working for women in business 🗓

Do you know the difference between gender equality and equity? Do you know what are the laws that are relevant for women in business? For this thematic webinare WEPs team…

Seznamte se s Women’s Empowerment Principles (WEPs) 🗓

Co-hosted by UN Women and the UN Global Compact, this virtual session will provide an overview of the Women's Empowerment Principles (WEPs) and how the WEPs provide a strong framework...

BPW International partnerem WEPs od samého začátku

Co jsou WEPs?  WEPs je soubor zásad a osvědčených tipů pro firmy a organizace, jak podporovat rovné příležitosti pro ženy a muže na pracovištích, v komunitách a celkově ve společnosti....

Společnost GasNet se jako první energetická firma v ČR stala signatářem Women’s Empowerment Principles OSN

Společnost GasNet se jako první energetická firma v ČR stala signatářem Women’s Empowerment Principles OSN Společnost GasNet, největší distributor plynu v České republice, se 13. prosince 2022 stala signatářem Women’s Empowerment Principles...

13.12.2022 – Síla ženy, aneb posilujeme férovost a diverzitu s Women’s Empowerment Principles 🗓 🗺

Síla ženy aneb posilujeme férovost a diverzitu s Women’s Empowerment Principles Jak neztratit ženskost v mužském světě? Jak posilovat férovost a diverzitu v pracovním prostředí, které je tradičně mužské? Máme...

WEPs webinář G20: The Corporate Gender Power Gap

Milé dámy,   3. listopadu 2022 se zúčastníme akce pořádané The Women’s Empowerment Principles,G20: The Corporate Gender Power Gap.   UN Women is organizing this virtual event together with ExecuShe,…

TÉMA: Pátráte po pokladu? Využijte potenciál žen!

Článek od Lenky Šťastné, prezidentky naší organizace, vyšel v časopise TÉMA Okresní Hospodářské Komory Most. Proč hledají ženy flexibilitu v podnikání místo v zaměstnání? Vytváří firmy pracovní prostředí vhodné pro…

22.11.2022 Women’s Empowerment Principles ve Philip Morris 🗓 🗺

Milí firemní členové Business & Professional Women CR, přijměte pozvání na další setkání společností, které se zajímají o zavedení principů WEPs v českých firmách. Setkání se zúčastní paní Helena Čížková, Chargée…

Lenka Šťastná (BPWCR): WEPs inspirují firmy, jak nastavit rovné podmínky pro ženy i muže

PRAHA (21. září 2022) – V úterý 20. 9. 2022 byl na půdě Velvyslanectví Kanady v ČR zahájen nový projekt veřejně prospěšné organizace Business & Professional Women CR z.s., jehož...

20.9. Setkání projektu Empowering Women Academy (EWO) 🗓 🗺

Milí firemní členové Business & Professional Women CR, podzimní měsíce přinášejí řadu nových aktivit a ani v naší organizaci tomu není jinak . Budeme rády, když se připojíte k našim…

Women Empowering Principles v praxi s BPWCR

Staly jsme se součástí globální komunity firem a organizací, které se zavázaly, že budou usilovat o posílení role žen na pracovišti, na trhu práce i ve společnosti. The Women Empowering Principles, na…