EMPOWERING WOMEN: ŽENY POMÁHAJÍ ŽENÁM

Praha, 18.dubna: Celoroční projekt Empowering Women – BPW mentoring rozvíjel myšlenku nové formy předávání zkušeností mezi generacemi a mezi kariérně úspěšnými ženami a méně zkušenými. „Projekt Empowering Women pomáhal ženám, které na sobě chtějí pracovat, aktivně se zapojit do rozvoje své kariéry nebo začít podnikat“ říká Lenka Šťastná, prezidentka neziskové organizace Business & Professional Women. Ženy se v projektu učily, jak si stanovit svoje profesní cíle, jak učinit kroky k jejich splnění, učily se tvořit strategie nebo posilovat svoji profesní asertivitu a v neposlední řadě si zvyšovaly sebedůvěru.

Cílem projektu byla příprava a spuštění pilotního běhu speed mentoringového programu Business and Professional Women (BPW) - EMPOWERING WOMEN, zapojení celkem 580 účastnic do pilotního běhu programu a také prezentace problematiky rovnosti žen a mužů na národní úrovni. „Naší hlavní aktivitou bylo povzbudit ženy a zapojit je do vzájemné spolupráce. K tomu jim pomohl právě speed mentoring,“ říká Helena Dreiseitlová, koordinátorka mentoringového programu.

Během ročního projektu se uskutečnilo 10 celodenních speed mentoringových setkání pro ženy různého věku z různých oborů a v různých životních situacích. Projekt se rozšířil i do regionů, kde proběhlo 8 mentoringových setkání. Ženám v projektu své zkušenosti předaly i tak významné ženy, jako například Dana Bérová, Michaela Hrdličková (oblastní ředitelka Biogen Idec), Radka Pinkavová Jirkovská (HR ředitelka TV Nova), Barbora Chuecos (GŘ Mary Kay) a mentoring byl veden dokonce i v angličtině s mentorkami Robin Terrell a Kristin Parpel. „Vytvořily jsme pevnou platformu pro stovku žen, které tvoří pracovní skupinu. Navzájem se podporují, sdílí své úspěchy a povzbuzují v kariéře. K prohloubení sdílení a propojení žen jsme využily networkingové nástroje v praxi a učily jsme ženy profesnímu networkingu. Na každé takovéto akci dostala jedna žena z projektu šanci, prezentovat sama sebe a své úspěchy a zkušenosti,“ dodává Helena Dreiseitlová.

Tato silná skupina nadále pracuje na osobních schůzkách i na sociální síti. Propojuje se, fandí si, doporučuje si své umění a vědomosti. A spolupracuje. Věříme, že většina žen z projektu již má odvahu požádat si v zaměstnání o navýšení platu, a že se nebudou bát odejít splnit si své sny. Většina žen se svých aktivit nechce vzdát a plánují již nové budoucí projekty, které společně povedou. Věříme, že budeme jejich součástí i my, Business & Professional Women. Zakončením celoročního mentoringového projektu byla závěrečná konference, která se konala 19. března 2016 od 9 hodin v Clarion Congress Hotel Prague. Na konferenci byl představen projekt Empowering Women – BPW mentoring, výstupy z něj a jeho účastnice, které na konferenci vedly své workshopy. Například na téma „funkční životopis aneb jak se dostat na pohovor“, „když příležitost neklepe, postav dveře“ a mnohé další.

Více informací o projektu získáte na webových stránkách: http://bpwcr.cz/projekty-bpw/empowering-women.

MALA BARVA loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb

Podpořeno grantem s Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.czwww.eeagrants.cz

ÚŽASNÝ PROJEKT EMPOWERING WOMEN – BPW MENTORING

MÍŘÍ DO REGIONŮ

Jen hodinku si popovídáte u kulatého stolu se zajímavými ženami a mentorkou s podobným profesním osudem a Vaše myšlenky a nápady konečně začnou dávat smysl!

Maminky, podnikatelky, zaměstnankyně, přijďte nasát energickou atmosféru v bezpečném ženském prostředí, přijďte se inspirovat a utřídit si .... To je speed mentoring. Po sedmileté zkušenosti za vámi vyrážíme do regionů.

Chceme vám dát prostor pro sdílení profesních příběhů, radost ze setkání s jinými stejně smýšlejícími ženami. Přijďte si příjemně pracovně odpočinout. Bude nás to bavit!

Ke stolům mohou zdarma přisednout všechny ženy (nejen samoživitelky), které se starají o děti do 15let z celé ČR a které chtějí aktivně pracovat na svém kariérním postupu. Stačí se jen registrovat a ohlídat si pozvánku ke kulatému stolu.

Přemýšlely jste nad tím, jaká žena je pro vás vzor? Koho byste chtěla potkat? Není to právě naše mentorka?

První destinací jsou ROZTOKY U PRAHY, kde bude program probíhat od 18 -20 hodin v Městské knihovně... 22. 10. 2015 se s mentorkou Vendou Vaníčkovou pobavíme na téma Osobní prezentace a vystupování, 10. 12. 2015 nás mentorka Lenka Jiráčková inspiruje svým příběhem, jak Restartovat, nejen svou kariéru a 21. 1. 2016 poznáme, zda existuje Dokonalá žena. Existuje? Marie Petrovová o tom ví své.  Poznejte všechny mentorky našeho projektu. Kdo jsou ty ženy?

Potkat se můžeme také v TEPLICÍCH V ČECHÁCH, kde začneme na podzim. Každý termín budeme hovořit na jiné téma s jinou zajímavou ženou... Mentoring bude probíhat od 10 – 12hodin a právě pro vás domlouváme také hlídání dětí, tak nám držte palce. Máte zájem? Registrujte se už dnes a dostávejte novinky emailem.

Poslední destinací tento rok budou PARDUBICE. Věříme, že se nám podaří všechno dobře zprocesovat.

Ptáte se, kdo to celé organizuje? Český klub mezinárodní organizace Business & Professional Women, který má s formami mentoring a networking zkušenosti přes šest let.

V Praze je do projektu zapojeno již 70 aktivních žen. Mají za sebou zajímavé workshopy, účastní se networkingových setkání, po celý rok pracují na svých vizích, motivují se navzájem, propojují a sdílejí své příběhy. Podívejte se, jak to vypadá a připojte se.

Kdy se to celé spojí v jeden úžasný moment?

Celá akce vyvrcholí v sobotu 19. března 2016 v rámci závěrečné konference ŽENY SOBĚ, která se bude konat v pražském hotelu Clarion Congress Prague a na kterou jste srdečně zvány. podívejte se na fotografie, stojí to za to! Potkat se tam můžete se zajímavými osobnostmi (Markéta Fialová-TV Nova, Mirka Čejková, Chantal Poullain) a top manažerkami významných firem (Prazdroj, Xerox, Uniqa, Preciosa, Mary Kay a mnoho dalších) a další tisícovkou žen z celé České Republiky.

Přijďte potkat nové ženy, nové známé, poslechnout si jiný pracovní názor, podívat se na svůj příběh očima jiné ženy s podobným životním příběhem.  Vyjděte před „svou“ výlohu a doražte za námi....

 CHCI SE REGISTROVAT DO PROJEKTU

Za tým BPW se na vás těší a dotazy zodpoví, Helena Dreiseitlová, Koordinátorka projektu Empowering Women – BPW mentoring

Helena.Dreiseitlova@bpwcr.cz, Tel: 731 970 136, http://bpwcr.cz/projekty-bpw/empowering-women/

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

 

Loga

--------------------------------

PRVNÍ SETKÁNÍ PROJEKTU EMPOWERING WOMEN JE ÚSPĚŠNĚ ZA NÁMI

26. května 2015: V úterý 26. května proběhlo první setkání nového mentoringového projektu neziskové organizace Business & Professional Women - Empowering Women. Projekt je reakcí na opravdu vysoký zájem žen o osobní a kariérní rozvoj a je určen pro ženy, které pečují o děti do 15 let a chtějí na sobě pracovat, aktivně se zapojit do rozvoje své kariéry nebo začít podnikat. 

První mentoringové setkání u kulatých stolů se konalo v dopoledních i odpoledních hodinách. V prvním bloku se v roli mentorek představily Lenka Švecová a Venda Vaníčková, které hovořily na téma Změna je výzva.

„Změna není záměna. Změna může být rozšíření stávajících věcí, já tomu říkám rozšíření repertoáru. Radím ženám, aby pracovaly na tom, co jim jde. Když budou rozšiřovat své současné aktivity, budou dělat věci, které se jim daří. Budou tak zažívat pocit úspěchu,“ říká k tématu Venda Vaníčková.

Odpoledne vedly kulaté stoly mentorky Iva Moravcová a Andrea Kroupová. „Každá řešíme stejné nebo alespoň podobné věci a pro mě z nepochopitelného důvodu se o tom bojíme mluvit a bojíme se říct o pomoc. Kupodivu ten, kdo nám může nejvíce pomoci je ten, kdo nás zná a prožívá to, co my. Tedy žena ženě,“ hodnotí Andrea Kroupová.

Projekt Empowering Women, který je podpořen grantem s Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů, bude celoročně a zdarma motivovat ženy pomocí sdílení zkušeností s mentorkami a ostatními účastnicemi. Jeho hlavním cílem je zvýšit podíl žen v rozhodovacích pozicích v ČR a profesionalizace neziskové organizace BPW Praha II. Ženy se v projektu například naučí jak si stanovit svoje profesní cíle, jak učinit kroky k jejich splnění, naučí se tvořit strategie nebo posílí svoji profesní asertivitu a zvýší si sebedůvěru.

A jak hodnotí první setkání účastnice akce?

„Byla zde velmi příjemná a inspirativní atmosféra. Hrozně se mi líbila podpora mentorky Vendy Vaníčkové, že každá bytost je jedinečný originál, a na to je potřeba při své cestě po změně myslet,“ říká Markéta Jáchymová z Mamapartner.

A co ženy od projektu čekají?

„Mám podnikatelský záměr v oblasti zdravého stravování. Chci pomoci lidem lépe jíst a tím změnit jejich životosprávu a kondici. Zde hledám kolegy, partnery a inspiraci,“ Karolína Risser, nutriční koučka.

Přihlásit se do projektu můžete pomocí jednoduchého dotazníku.

Další termíny jsou naplánovány na 9. června, 25. srpna, 15. září, 20. října, 10. listopadu, 8. prosince, 12. ledna 2016 a 23. února 2016. Od září se pokusíme přenést kulaté stoly také do regionů, například v Roztokách u Prahy, Teplicích v Čechách, nebo v Pardubicích. Pro ty, které se nebudou moci setkání účastnit, budou natočeny hangouty, které shrnou hlavní myšlenky vztahující se ke každému tématu.

Výstupy z projektu a naplněné vize vybraných účastnic budeme prezentovat dalším ženám na Závěrečné Konferenci v rámci 7. ročníku Equal Pay Day, 19. března 2016.

Více informací se dozvíte na http://bpwcr.cz/projekty-bpw/empowering-women/.

O financování projektu:

Program „Fond pro nestátní neziskové organizace“, jež je financován z EHP fondů 2009–2014, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny.

Loga

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

--------------------------------

PROJEKT EMPOWERING WOMEN

JE REAKCÍ NA VYSOKÝ ZÁJEM ŽEN O OSOBNÍ ROZVOJ

20. května 2015: Nezisková organizace Business & Professional Women (BPW) zaznamenala opravdu vysoký zájem žen o osobní a kariérní rozvoj, proto přichází s novým projektem Empowering women. Je pro ženy, které na sobě chtějí pracovat, aktivně se zapojit do rozvoje své kariéry nebo začít podnikat. Pokud jste maminka pečující o děti do 15 let, je určen přesně pro vás.

Projekt Empowering Women, který je podpořen grantem s Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů, bude celoročně a zdarma motivovat ženy pomocí sdílení zkušeností s mentorkami a ostatními účastnicemi. Jeho hlavním cílem je zvýšit podíl žen v rozhodovacích pozicích v ČR a profesionalizace neziskové organizace BPW Praha II. Projekt volně navazuje na úspěšný šestý ročník akce Equal Pay Day – Ženy sobě, který se stal jednou z největších síťovacích akcí žen v ČR, pokořil hranici 2000 registrací, a kterému se podařilo vyvolat odbornou diskuzi nad příčinami platových rozdílů mezi ženami a muži.

V projektu ženy čekají speed mentoringová setkání u kulatých stolů, edukativní semináře a networkingová setkání. První setkání se uskuteční 26. května v příjemném prostředí hudební kavárny Dadap v Praze, kde se v roli mentorek představí Venda Vaníčková s tématem Změna je výzva, Jana Klampflová bude sdílet své zkušenosti na téma Sebevědomí a hrdost ženy a tématem sebevědomí se bude zabývat například i Andrea Kroupová. Ženy se v projektu například naučí jak si stanovit svoje profesní cíle, jak učinit kroky k jejich splnění, naučí se tvořit strategie nebo posílí svoji profesní asertivitu a zvýší si sebedůvěru.

Přihlásit se je možné pomocí jednoduchého dotazníku.

Aby se aktivita přiblížila všem ženám, budou se setkání u kulatých stolů konat v dopoledních i večerních časech. Další termíny jsou naplánovány na 9. června, 25. srpna, 15. září, 20. října, 10. listopadu, 8. prosince, 12. ledna 2016 a 23. února 2016. 

„Příběhy účastnic, jejich cesty a cíle jsou velmi silné a my už nyní víme, že to pro nás všechny bude velmi inspirativní,“ říká Lenka Šťastná, prezidentka neziskové organizace Business & Professional Women.

Více informací se dozvíte na http://bpwcr.cz/projekty-bpw/empowering-women/.

 

O financování projektu:

Program „Fond pro nestátní neziskové organizace“, jež je financován z EHP fondů 2009–2014, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny.

Loga

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Kontakt pro média:

Tereza Melišová

PR Manažerka

+420 774 996 628

tereza.melisova@bpwcr.cz

Click here to add your own text

Share Button