TERMÍN: 26. 6. 2018,  10:00 – 12:00

MÍSTO:  Galerie Harfa ,  restaurace Culinary Aroma

PROGRAM:

  1. Zpráva o činnosti a výroční zpráva 2017;
  2. Projednání účetní závěrky za rok 2017
  3. Zpráva kontrolní komise
  4. Strategické cíle do roku 2019
  5. Plán aktivit BPWCR do konce roku 2018
  6. Business & Professional Women CR Production, z. ú.
  7. Shrnutí výstupů projektu Budování kapacit a profesionalizace NNO
  8. Různé

Log in with your credentials

nebo    

Forgot your details?

Požádat o členství v BPW

Přejít k navigační liště