Doba realizace projektu: 1. prosinec 2012 až 30. květen 2015

Projekt realizováný ve spolupráci se statutárním městem Děčín, s Okresní hospodářskou komorou Děčín a zahraničními partnery: město Lecce (Itálie) a město Ružomberok (Slovensko). Projekt přisppívá k podpoře zaměstnanosti v regionu Děčínska, který je 6. v pořadí regionů s nejvyšší mírou nezaměstnanosti. Prostřednictvím společných konferencí a návštěv konkrétních institucí, které úspěšně fungují na trhu práce při komunikaci s MSP či v oblasti podpory nezaměstnaných, bude žadatel čerpat zahraniční zkušenosti a dále je šířit mezi partnery projektu a další zúčastněné. V rámci projektu bude vytvořen inovativní nástroj Řešme věci společně, který v místním partnerství spojí Město Děčín, OHK, zaměstnavatele, MSP a další instituce trhu práce. Cílové skupiny tohoto budou podpořeny prostřednictvím zlepšení komunikace města s MSP/zaměstnavateli, vytvořením webového portálu pro podnikatele a nezaměstnané a vznikem poradenského centra, které bude radit se zahájením podnikání. Výstupem projektu bude zejména Strategie podpory MSP s využitím získaných zahraničních zkušeností a nastartované aktivity v rámci pilotního zkoušení inovativního nástroje Řešme věci společně.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je podpora zaměstnanosti na Děčínsku prostřednictvím vytvoření efektivní strategie podpory MSP. Specifickými cíli projektu jsou: přenos zkušeností a know-how ze zahraničí od partnerů projektu, založení fungujícího místního partnerství, založeného na efektivní komunikaci města se zaměstnavateli a dalšími aktéry trhu práce, vytvoření inovativního nástroje Řešme věci společně a podnikatelského inkubátoru.

Cílové skupiny

osoby nad 50 let
osoby do 25 let
osoby (dlouhodobě) nezaměstnané
osoby pečující o osobu blízkou nebo závislého člena rodiny
(začínající) podnikatelé/ky
OSVČ

Share Button