Projekt 100Zrcadel pokračuje je zaměřen na mladé ženy, které vstupují na pracovní trh a hledají vzory žen. Tyto vzory-zrcadla budou přinášet své příběhy, sdílet zkušenosti a díky tomu předávat energii a inspiraci právě mladým ženám.

Tyto ženské vzory podle našeho názoru citelně chybí, a proto se organizace BPW Praha stala partnerem projektu v České republice.

Aktuality projektu

100MirrExt

100zrcadel

Sledujte aktivity projektu na webu http://100mirrors.eu/ a také informace na facebookovém profilu https://www.facebook.com/100Mirrors. Všechna videa jsou k dispozici na videokanálu projektu na YouTube.

Výstupy projektu

Manuál "Zaměřeno na budoucnost" - Focus on your future

Jedním z nejdůležitějších a nejvýznamnějších výstupů projektu 100 Zrcadel pokračuje je manuál pro pedagogy a kariérní poradce Zaměřeno na budoucnost (v angličtině).

Je to nástroj, který pedagogům a kariérním poradcům umožní naplno využít jednak web projektu, ale zejména příběhy a inspiraci žen-zrcadel, které se podělily o své zkušenosti. Díky manuálu lze nalézt mnoho inspirace a informací na webu a ve videích projektu.

Dokument je k dispozici zde.

Celoevropský průzkum přinesl podnětná zjištení

Velmi zajímavé výsledky přinesl celoevropský průzkum projektu 100Mirrors extended - 100 Zrcadel pokračování.

Nejvíce si ženy přejí podporu ve formě mentoringu, což je pro projekt velmi podnětné zjištění. Je jednoznačné, že projekt nabízí právě to, co je nejvíce potřeba - sdílení informací a předávání zkušeností.

Výstupy z průzkumu v České republice

Obrázky níže zachycují zásadní výstupy z průzkumu v ČR.

Zajímalo nás, v jakých oborech jsou podle respondentek ženy nejméně zastoupeny, ptaly jsme se také na věk respondentek a také nás zajímaly důvody, proč se respondentky rozhodly k rozjezdu vlastního Projektu.

Číslo projektu: 2014-1-ES01-KA200-004674

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Share Button