Již dvacet let pracuji jako ekonom se specializací na neziskové organizace. Při své práci jsem setkala s několika zajímavými organizacemi ale nejvíce mi přirostlo k srdci Občanské sdružení Smíšek a já jsem se rozhodla že organizaci věnuji svůj volný čas a stala jsem se dobrovolníkem a já bych Vám proto zde ráda toto občanské sdružení Smíšek trošku představila.

Občanské sdružení Smíšek provozuje Integrační školičky Smíšek, které jsou zde pro předškolní děti ze znevýhodněného prostředí. Jedná se o děti, které nemají možnost navštěvovat běžné školky - děti z azylových domů, děti s hendikepem, děti matek abstinující po drogové či jiné závislosti, děti matek v tíživé sociální situaci. Mnoho dětí má zkušenosti i s odebráním. Bohužel děti si nemohu vybrat rodinu, do které se narodí, ale všechny si zaslouží šťastné dětství. Integrační školičky Smíšek se snaží o to, aby děti mohli vyrůstat ve své rodině (pokud jsou k tomu možnosti a prostředí) a naopak se snaží rodině poskytnout pomoc a součinnost, aby děti vyrůstaly v podnětném a bezpečném prostředí.

Facebook

Výjmečnost Integračních školiček je v propojení několika služeb – vychovatelky a speciální pedagog ve školičce + sociální pracovník a terénní pracovník pro práci s rodinou a následně také jednorázové aktivity, kde se daří získávat si důvěru rodičů, kteří mnohdy k sociálním pracovníků důvěru nemají. Toto propojení umožňuje poskytnutí ucelených služeb a daleko větší posun dětí. Bohužel právě toto organizaci vyřazuje z většiny státních zdrojů, protože tímto propojením se nevejdeme do „státních šuplíčků“ a i když jsou viditelné měřitelné pokroky - potvrzené nezávislým speciálním pedagogem a skutečnosti, že neexistuje mnoho organizací, které by se předškolním dětem ze znevýhodněného prostředí věnovalo pět dní v týdnu.

Share Button