Bc. Edita Randová
operní pěvkyně

Vždycky bylo mým snem věnovat se opernímu zpěvu. Po ukončení Střední ekonomické školy jsem pracovala jako referentka letového provozu a při zaměstnání jsem studovala operní zpěv, klavír a hudební teorii. Na základě tohoto studia se mi následně podařilo proměnit svůj sen ve skutečnost a opernímu zpěvu se věnuji již 25 let profesionálně.

Jako sólová operní pěvkyně vystupuji jak na domácí scéně, tak i v zahraničí, kde jsem zpívala v předních koncertních sálech po celém světě s předními světovými dirigenty a orchestry. Díky těmto mým aktivitám jsem byla oceněna Evropskou cenou Gustava Mahlera za propagaci české hudby v zahraničí. Během své kariéry jsem poznala, jak velký vliv má kultura v politickém prostředí a také v oblasti diplomacie. Toto poznání mě dovedlo ke studiu oboru Mezinárodní a diplomatická studia, kde mohu uplatnit své profesní a jazykové znalosti a nyní dokončuji magisterský stupeň studia na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů.

Mé priority jako ženy a matky jsou rodina a bezpečnost. Z hlediska profesního je to problematika kultury, které bych se ráda věnovala. Rodinu vnímám jako základní hodnotu a to v jejím tradičním pojetí. Rodina je základní stavební jednotkou společnosti a bez dobře fungujících a stabilních rodin nemůže dobře fungovat žádná společnost. Pochopitelně mi záleží na bezpečnosti rodiny v zodpovědně se chovající společnosti. Společnosti, která si dokáže vážit svého kulturního dědictví a vnímá neocenitelnou hodnotu kultury a její velkou roli, právě v dnešní době technického a globalizovaného světa, na cestě k našemu sbližování a na cestě k tradičním hodnotám.

Share Button