První a jediná základní škola pro nadané děti v České republice

Soukromá základní škola Cesta k úspěchu v Praze nabízí nadaným dětem nadstandardní vzdělávací přístup, jehož cílem je naplnění vědomostních, poznávacích, emocionálních a sociálních potřeb žákyň a žáků. Základní škola Cesta k úspěchu má na zřeteli celkový rozvoj osobnosti nadaného dítěte se zvláštním důrazem na podporu jeho kladného sebehodnocení, komplexního myšlení, přirozené touhy po vědění, zkoumání a úspěchu ve společnosti.

Garantujeme:

  • individuální a nadstandardní vzdělávací přístup
  • spolupráci a otevřenou komunikaci s rodiči
  • bezpečné a přátelské prostředí, kde se dítě cítí být přijímáno, chápáno a motivováno

Nabízíme:

  • rozšířenou výuku anglického jazyka respektující jazykovou úroveň dítěte
  • komplexní program odpoledních kurzů
  • nízký počet dětí ve třídě
  • speciální pomůcky a materiály
  • projekty a olympiády
  • spolupráci s odborníky v dané oblasti

Škola sídlí na adrese: Bělohorská 103, Praha 6.

Více informací ohledně možností studia najdete na: www.cestakuspechu.cz

Kontakt: +420 775 260 217  | skola@cestakuspechu.cz


Share Button