Blanka  je viceprezidentkou a  dlouholetou členkou pražského konvivia mezinárodní organizace Slow Food.
Je spoluautorkou a organizátorkou české verze  původně mezinárodního projektu Jídelna snů (Dream Canteen), kde mimo jiné vyučuje děti z 1. stupně ZŠ Školu chutí.

Dále se Blanka podílí na četných akcích organizovaných v rámci Slow Food, které mají za cíl postupně měnit současný konzumní přístup k potravinám a uchovat naše gastronomické dědictví dalším generacím, pořádání osvětových a komunitních  akcí na farmářských trzích na podporu  lokálních  výrobků, pikniků pro místní komunity, sezonních akcí, které obnovují znalosti zapomenutých tradic, kurzů,  přednášek atd.

Více info na www.slowfood.cz


Share Button