Skip to main content
OMLP projekt

O projektu Open Mobile Learning Platform

By 6. 1. 2016No Comments

O projektu

Organizace Business & Professional Women se zapojila do projektu v rámci programu Erasmus+, jedná se o dvouletý projekt realizovaný v rámci oblasti Klíčové akce 2 - Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů.

Konkrétní cíle projektu jsou stanoveny v souladu s programem Erasmus+: rozvoj základních a průřezových dovedností s využitím inovativních metod, jako je dostupná (zdarma) mobilní aplikace (app) a vybudování strategického partnerství mezi vzdělávacími a obchodními organizacemi pro vývoj, poskytování a využívání vzdělávací platformy pro potřeby současného globálního podnikatelského prostředí a rozvoj podnikání v EU.

Partneři projektu

Konsorcium projektu se skládá z pěti partnerů, a to:

 • SBC School of business competencies (Bulharsko) – koordinátor
 • ITC INSTITUTO TECNOLOGICO DE CANARIAS, S.A. (Gran Canaria, Španělsko)
 • MENTORTEC SERVICOS DE APOIO A PROJECTOS TECNOLOGICOS SA (Portugalsko)
 • Business & Professional Women Praha II (Česká Republika)
 • Bilateral Chamber of Commerce Bulgaria-Romania (Bulharsko)

Cíle a zaměření projektu

 • Výměna osvědčených postupů a vzdělávacích programů podnikatelských kompetencí;
 • Vytvoření udržitelného otevřeného obchodního modelu pro vývoj mobilní vzdělávací platformy, která poskytne možnost dalšího vývoje i po ukončení projektu a nabídne otevřený přístup pro rozvoj sítě poskytovatelů odborného vzdělávání a dalších partnerů tak, aby se zajistilo její samofinancování;
 • Vývoj a dodání vzdělávacího obsahu a kompetencí se zaměřením na malé a střední podniky;
 • Vývoj dostupné (zdarma) mobilní aplikace (app) pro implementaci tréningových programů pro širokou škálu moderních mobilních přístrojů – chytré telefony, tablety, notebooky, atd;
 • Vytvoření standardní struktury vzdělávacího obsahu, která bude použita partnery projektu pro realizaci pilotního testovacího programu a po dokončení projektu jinými poskytovateli odborného vzdělávání, podnikatelskými organizacemi, studenty, podnikateli a zainteresovanými stranami;
 • Vývoj vícejazyčného vzdělávacího obsah, dostupného pro jedince i společnosti v EU v rámci programu Erasmus+;
 • Implementace inovativních postupů v oblasti odborného vzdělávání;
 • Vytvoření dostupného vzdělávacího obsahu a školení pro mladé lidi prostřednictvím moderních mobilních zařízení, kterou většina z nich již disponuje, a využití moderních ICT technologií ve prospěch posílení profesních kompetencí, podnikání a malých a středních podniků;
 • Poskytnutí technologie (bezplatná mobilní aplikace, otevřený standardní formát vzdělávacího obsahu) zainteresovaným subjektům v rámci EU a všech států, účastnících se programu Erasmus+.

 Předpokládaný dopad

Hlavní předpokládané dopady jsou na několika úrovních následující:

 • Zvýšení zaměstnatelnosti a konkurenceschopnosti, zvýšení profesních dovedností v době podání žádosti o nové vzdělávání nebo pracovní příležitost, boj proti nezaměstnanosti;
 • Rozšíření sítě v rámci lokálních a evropských zájmů, které mohou přispět k dosažení cílů strategie Evropa 2020 prostřednictvím podpory rozvoje místních a regionálních strategií zaměřených na mladé lidi, a tedy snížit nezaměstnanost v zapojených členských státech;
 • Posílení spolupráce a vytvoření nových vztahů mezi malými a středními podniky, místními orgány, podnikatelskými organizacemi a ostatními zainteresovanými stranami s pozitivním dopadem na sociální, ekonomické a politické prostředí v každé partnerské zemi, a také posílení dohod o spolupráci ve výměně informací mezi zeměmi;
 • Snížení negativního dopadu hospodářské krize a snížení nepoměru mezi zaměstnanými a nezaměstnanými.

OMLP patička nová