Business & Professional Women CR je zapsaný spolek, veřejně prospěšná organizace, která sdružuje aktivní ženy s cílem podporovat a rozvíjet jejich osobnost, plnou realizaci při naplňování profesní, osobnostní a sociální role.

Svými aktivitami spolek především usiluje o zlepšení postavení žen ve všech oblastech společnosti, podporuje přijetí vlastní zodpovědnosti každé ženy vůči společnosti na regionální, národní i mezinárodní úrovni.

Spolek podporuje rozvoj přátelství, pochopení a spolupráce mezi pracujícími ženami celého světa.

Své cíle dosahuje díky hlavním činnostem, jako jsou

  • organizuje kulturní akce za účelem setkávání - profesní networking
  • organizuje odborné semináře, vzdělávací, rekvalifikační, a poradenské aktivity
  • vydává informační materiály a členky vystupují na odborných konferencích
  • realizuje a podporuje projekty, které pomáhají ženám na všech úrovních rozvíjet jejich profesionální a vůdčí potenciál, které umožňují dosahování jejich ekonomické nezávislosti a které rozvíjejí mezinárodní spolupráci.

Share Button