Od roku 2010 jsme uspořádaly 86 networkingových obědů propojily a seznámily 1978 žen profesionálek představily 12 vhodných prostor k potkávání v ČR Děkujeme.

Oblíbené obědy pořádáme každý měsíc již několik let. Nejenže se vzájemně seznámíme, ale řekneme si co je v organizaci nového a pozveme mezi nás zajímavou osobnost či členku BPW. Cílem každého oběda je řízený networking v příjemném prostředí.

Důležité informace a pravidla:

  1. Networkingové obědy pořádáme 1x měsíčně.
  2. Všem členkám BPW zasíláme pozvánku emailem, kde jsou uvedeny termíny dalších obědů, takže si svůj čas můžete dopředu plánovat.
  3. Každý oběd má svou událost na webu www.bpwcr.cz i facebooku BPW.
  4. Členky BPW se mohou účastnit každého oběda. Nutná je platná rezervace místa. (potvrzení účasti na FB nestačí).
  5. Členky mohou pozvat své hosty doporučením (ideálně z oboru, který ještě není zastoupen jinou členkou).
  6. Hosté se mohou účastnit nezávazně pouze jednoho networkingového oběda. Pokud budete chtít přijít znovu, rády vás uvítáme jako novou členku/firemního člena. (členství BPW).
  7. Na každou registraci oběda vystavujeme a odesíláme elektronickou fakturu emailem. Při platbách prosím používejte VS z faktury.
  8. Úhradu poplatku za oběd ve výši 600 Kč prosím proveďte převodem na účet BPW číslo 2101289965/2010 s variabilním symbolem nejpozději den před konáním oběda, jinak Vaši rezervaci nemůžeme garantovat.
  9. Storno oběda prosím nahlašujte písemně emailem na bpwcr@bpwcr.cz, nejpozději však do 3 dnů před konáním oběda, abychom mohly poplatek přeložit či vrátit.
  10. Pokud se neodhlásíte řádně a včas, uhrazený poplatek propadá.
  11. Doporučujeme - přineste si dostatečný počet vizitek (minimálně 30ks) a případné reklamní a propagační materiály.
  12. Z oběda pořizujeme krásné fotografie. Svou účastí na akci souhlasíte se zveřejňováním fotografií pro účely BPW.

Těšíme se na osobní setkání.

Lenka Šťastná
prezidentka Business & Professional Women CR
Lenka.Stastna@bpwcr.cz

k datu August 2017

Share Button