Skip to main content
aktualita

Máte nadané dítě? Soukromá ZŠ Cesta k úspěchu Vás zve k přijímacímu řízení

Soukromá základní škola Cesta k úspěchu www.cestakuspechu.cz/ zve Vás a Vaše děti k přijímacímu řízení do základní školy nebo do nultého ročníku.

Nultý ročník je určen dětem od 4 do 6 let, které se již v mateřských školách nudí a potřebují ke svému intelektuálnímu rozvoji náročnější vzdělávací program, než je běžná mateřská škola schopna jim nabídnout. Nultý ročník školy Cesta k úspěchu nabízí dětem hravou formou program, který zahrnuje základy matematiky, přírodních věd a informačních technologií, výtvarnou a hudební výchovu, výuku angličtiny s rodilým mluvčím i mnoho sportovních aktivit.

Podrobnosti a přihlašování najdete na webových stránkách www.cestakuspechu.cz/nulty-rocnik/ a www.cestakuspechu.cz/prijimaci-rizeni/.