V současné situaci byli zaměstnavatelé nuceni přistoupit k reorganizaci pracovního času a k realizaci flexibilních forem práce, jako např. zkráceným úvazkům, pružné pracovní době, sdíleným pracovním místům, práci z domova apod. Jak potvrzuje rychlý průzkum, ve většině se tyto formy práce týkají žen. Ve snaze pomoci regionálním firmám v této současné nelehké situaci se domluvila Okresní hospodářská komora Děčín s organizací Business & Professional Women CR na podpoře těchto forem práce mj. nabídkou vzdělávání z domova, distančním poradenstvím nebo také finanční podporou vhodné eventuální rekvalifikace či dokonce mzdovým příspěvkem.  

Projekt tedy zároveň snižuje genderovou nerovnost žen na trhu práce právě výše uvedenými aktivitami a
tím si mohou podniky jednak udržet své stávající zaměstnance a zároveň vytváří příležitost pro zaměstnávání dalších žen, kterým současné podmínky práce nevyhovují a jejichž práceschopnost tak zůstává nevyužita (matky s malými dětmi, věkově, zdravotně či jinak znevýhodněné osoby, ale i další skupiny potenciálních pracovnic). 

Z analýzy trhu vyplynulo, že stále přetrvává poptávka po kurzech jazykových a počítačových dovedností. V současných dnech již probíhají online kurzy vytvořené lektory z České zemědělské univerzity, na které je stále možné se průběžně přihlašovat. Tuto možnost mají nejen ženy zaměstnané, ale také ženy teprve hledající zaměstnání, nebo ženy podnikající. V případě zájmu se obraťte na OHK Děčín.

 

Kontakt: OHK Děčín, Myslbekova 3, 405 02 Děčín 1, tel.: 412 511 925, email: urad@ohkdecin.cz

 

Log in with your credentials

nebo    

Forgot your details?

Požádat o členství v BPW

Přejít k navigační liště