Skip to main content
Naplánovaná událost aktualita Flexi Děčín Pozvánka

Jak tě kurz obohatí?

Schopnost sebeprezentace a sebepoznání, komunikační kompetence, obratnost při řešení konfliktů, porozumění druhým i sobě samému. Tyto dovednosti jsou souhrnně označovány jako vědomosti z oboru hard skills – tedy tvrdé odborné znalosti a dovednosti.
Nabízíme vám kurz měkkých dovedností, v němž se zaměříme na externí i interní komunikaci, management vztahů a týmovou spolupráci. Naučíte se jednat s různými typy lidí, profesionálně telefonovat i pečovat o obchodní partnery a odhalíte své silné stránky i oblasti, na kterých potřebujete pracovat.
Každý z kurzů je veden profesionální lektorkou v daném oboru.
K tomuto kurzu je zároveň možnost získání online přístupu k samostudiu. Pro jednotlivá témata dostanete studijní opory ve formě textů a řešených úkolů.

REGISTRACE ZDE

Pozvánka

Soft skills - upoutávka vzdělávacího programu