Mezinárodní den lidských práv uzavírá 16 dní aktivismu, kdy lidé po celém světě pořádají akce upozorňující na porušování základních lidských svobod a práv. Dny začaly 25. listopadu Mezinárodním dnem za odstranění násilí páchaného na ženách. Oranžová barva letos zabarvila řadu míst a budov a ve čtvrtek 10. prosince se k nim přidává i Petřínská rozhledna. Hlavní město Praha tak společně s námi upozorní na závažnost tématu násilí na ženách v naší společnosti.

V České republice je násilí na ženách podceňovaným a přitom závažným problémem, o kterém dlouhodobě informujeme a apelujeme na politiky a političky, aby se jím zabývali. I proto vznikla koalice HLAS PROTI NÁSILÍ, jejímž cílem je nejen dosáhnout pozitivních změn v oblasti pomoci obětem sexuálního násilí a domácího násilí v ČR, ale také informovat o rozsahu problému a podpořit oběti i odbornou veřejnost, která se v této nelehké oblasti angažuje. Chceme dát hlas všem, kdo násilí zažili.

Letošní nouzový stav ukázal, že je třeba řešit domácí násilí a násilí na ženách. Vzrostl totiž počet incidentů domácího násilí a zvýšila se poptávka po službách organizací pomáhajících obětem tohoto násilí. Současně se ukázaly mezery v poskytování pomoci obětem násilí ze strany státních institucí. V ČR stále není dostatek specializovaných policejních týmů na pomoc obětem násilí, které představují důležitou součást fungování sítě pomoci. Dále pak chybí bezpečné azylové domy, psychoterapeutické služby pro rodiny s dětmi zasažené násilím, centra pro oběti znásilnění či komplexní provázané sítě služeb. Zásadní pro zlepšení situace je především interdisciplinární spolupráce všech aktérů pomáhajících obětem, obdobné integrovanému záchrannému systému, i dostatek preventivních programů.

„O násilí na ženách se konečně otevřeně mluví, což znamená, že ho společnost začíná brát vážně a já věřím, že i to je cesta ke zlepšení”, říká Hana Stelzerová, ředitelka České ženské lobby a členka koalice.

Česká ženská lobby se letos společně s dalšími organizacemi, institucemi a představiteli ambasád opět přidala k výzvě Orange the World a spolu se Švédskou ambasádou podpořila tuto celosvětovou kampaň OSN

„Švédské velvyslanectví se k této kampani připojuje hrdě a s velkou radostí. V rámci našich politických priorit leží problematika násilí na ženách na nejvyšších příčkách a my si ohromně vážíme českých partnerů, jako je Česká ženská lobby a další, kteří nám v upozorňování na podobné problémy pomáhají. Velmi se na další blízkou spolupráci těším. Doufám, že jakmile to v těchto temných časech bude možné, setkáme se opět osobně a budeme se tímto palčivým tématem zaobírat hlouběji,” vzkazuje velvyslanec Švédska Fredrik Jörgensen.

Dnes, 10. prosince chce Česká ženská lobby společně s Amnesty International a organizací Konsent vyslat do světa náš hlas na podporu obětí genderově podmíněného násilí a spouštíme kampaň, ke které se může přidat kdokoliv z vás. Využijte svůj hlas a prostřednictvím petice apelujte s námi na politiky a političky, aby urychleně přijali následující opatření proti násilí a na pomoc jeho obětem:

  1. Systémová opatření na pomoc obětem násilí.
    Sociální služby a organizace, které pomáhají řešit dopady násilí i zajišťovat prevenci, si zaslouží navýšení finančních zdrojů i symbolické ocenění. Potřebujeme i více specializovaných policejních týmů na pomoc obětem domácího násilí. Nedostatečné financování znamená v mnoha případech ohrožení zdraví či dokonce života.
  2. Osvětové kampaně cílené na prevenci i řešení násilí.
    Kampaně by měly být vytvářené ve spolupráci s relevantními nevládními organizacemi, a měly by zdůrazňovat, že vyšetřování a ochrana obětí probíhá i za ztížených a komplikovaných podmínek současné pandemické situace.
  3. Poradenství a informace prostřednictvím všech kanálů, ne jen digitálně a po telefonu.
    Ne všichni mají přístup k internetu a obzvlášť v případě násilí ze strany partnera může mít oběť ztížený nebo zcela odepřený přístup k online formám pomoci. Informace a kontakty je možné sdělovat v televizi, rozhlase, tištěných médiích, místních tiskovinách, na letácích, na veřejných reklamních plochách či nástěnkách a podobně.

„Dnes také vypouštíme sociální spot na téma násilí na ženách a domácího násilí, který jsme připravili s reklamní agenturou TRIAD a produkční společností Stink Films. Jeho cílem je zvýšit povědomí o tomto obrovském problému u veřejnosti a aktivizovat ji, protože bez tlaku společnosti žádné změny nepřijdou," říká Irena Hůlová z Amnesty International a dodává, že na webu HlasProtiNasili.cz je možné se připojit k petici. 

 

Kontakty:

Hana Stelzerová, České ženské lobby, hana.stelzerova@czlobby.cz, tel: 725 820 266

Johanna Nejedlová, Konsent, johanna@konsent.cz, tel: 722 018 115

Irena Hůlová, Amnesty International, irena.hulova@amnesty.cz , tel: 725 495 572 

Koalice organizací Hlas proti násilí

Koalice Hlas proti násilí vznikla na podzim 2019 spoluprací organizací, které se dlouhodobě věnují lidským právům, násilí na ženách a domácímu násilí. Naším cílem je dosáhnout proměny aktuálního stavu v oblasti násilí a domácího násilí v ČR, informovat o tématu a podpořit oběti i odborníky, kteří v této nelehké oblasti pracují. Chceme dát hlas těm, kteří násilí zažili. Společně apelujeme na přijetí Úmluvy pro prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí v ČR.

www.hlasprotinasili.cz ; kontakt info@hlasprotinasili.cz 

 

Odkaz na video:
https://youtu.be/T_5ynyHWrRo

Tags:

Log in with your credentials

nebo    

Forgot your details?

Požádat o členství v BPW

Přejít k navigační liště