Skip to main content
aktualita

Connector je tradičně o sdílení, ale většinou jde o to, aby se LIDÉ propojili!

Connector je tradičně o vytváření kontaktů, zkušenosti, sdílení a praxi, ale většinou jde o to, aby se LIDÉ propojili!

Connector 7.0 v krásné a téměř vařící Bukurešti začátkem července přivítal 80 účastníků z 22 států EU.

Cílem bylo vytvořit prostor pro účastníky workshopů, aby se seznámili s různými metodami neformálního učení, které mohou použít pro inkluzi a diverzitu, pro práci s migranty a uprchlíky. Connector je určen pro pracovníky s mládeží, odborníky na vzdělávání dospělých, školitele, facilitátory učení, učitele, vychovatele a podpůrný personál, zástupce ze škol, vysokoškolského vzdělávání, vzdělávání dospělých a odborného výcviku.

Rumunská národní agentura začala Connector organizovat v roce 2014 s cílem, aby se akce – zaměřená na sdílení a zažívání metod neformálního učení – stala evropským referenčním bodem pro neformální vzdělávání.

Velká pozornost byla věnována k využití těchto učebních metod k integraci migrantů a uprchlíků, vzhledem k vývoji politické situace a  vysídlovací krize, která začala 24. února 2022.

Ve spojitosti Evropského roku mládeže a ukrajinské humanitární krize je tato volba přirozená a v souladu s pozicí EU.

Proč Connector?

Protože je to šance seznámit se s metodami neformálního učení, které mohou účastníci následně použít ve svých projektech nebo ve své každodenní vzdělávací praxi , se zaměřením na inkluzi a rozmanitost.

Zaznamenala jsem, že téměř polovina mých kolegů byla učitelé, přesněji řečeno učitelky. Skvělí lidé, s přehledem a báječně se s nimi pracovalo. Multikulturní a mezinárodní parta dospělých, která se ve svém volnu navzájem učila nové přístupy ke vzdělávání.

Nebylo pro mě úplně jednoduché si vybrat workshop. A jak jsem poznala, ani pro ostatní. Inovativní témata jsme rozklíčovali až po krátkých seznamovacích kolech. Jej, já byla ráda, že jsem si vybrala Grafickou facilitaci. Měla jsem možnost poznat skvělou lektorku Andreeu a ještě zažít další workshopy, protože po úvodním „zaškolení“ jsem jako účastnice grafického workshopu pomáhala ostatním kurzům v přípravě jejich vystoupení.

Může jít o obrázek 2 lidem , sedícím lidem a venkovnímuLidská knihovna, Stínové divadlo, Newspaper theatre, Neubližuj, Storytelling, Sociální animace a Grafická facilitace předvedly na konci, co vše lze sdělit a jak, abychom zapojili všechny smysly a emoce a dokázali se lépe zorientovat v otázkách dnešní doby a hlavně předat informace dál.

Můžeme si hrát, kreslit či jen tak sedět a poslouchat, důležité je vytvořit si strategii zejména pro taková témata jako je inkluze a diverzita ve vzdělávání. Musíme vědět proč a čeho chceme dosáhnout, aby naše cíle byly dosaženy.

Rumunský partner se o nás staral a tak jsme mohli nahlédnout do bukurešťského skanzenu, projít si parky a zažít celý den v kampusu Zemědělské univerzity. Navázání kontaktů šlo samo, povídání o projektech a možnosti spolupráce bylo přirozenou součástí.

Connector 8 se už určitě chystá, sledujte dění v naší organizaci a pokud vás neformální formy vzdělávání zajímají, ptejte se. Ráda vám řeknu více. Ingrid Šůrová