My jsme budoucnost

YBPW (Young BPW) je součástí organizace Business and Professional Women v České republice. Mladý klub sdružuje mladé ženy a studentky do věku 26ti let, které usilují o rozvoj vlastních profesních a podnikatelských dovedností či dalších kompetencí.

Poslání klubu

V souladu s národní i nadnárodní politikou organizace Business and Professional Women, kterou je pomoc ženám v zapojení se do světa businessu, prosazení se v profesní sféře či síťování, si mladý klub klade za cíl sdružovat mladé, schopné ženy s jasnou vizí vlastní budoucnosti a profesními ambicemi a podporovat je v jejich úsilí. Každá žena, která je členkou mladého klubu BPW má příležitost účastnic se pravidelně pořádaných networkingových akcí, na kterých může navázat cenné kontakty využitelné v profesi, stejně jako dalších událostí a setkání pořádaných BPW. Zároveň je těmto členkám jejich staršími a zkušenějšími kolegyněmi poskytován cenný mentoring, který jim může napomoct k rozvoji jejich profesních kompetencí či komunikačních a sebeprezentačních dovedností.

Přínosy členství

Díky svému nadnárodnímu charakteru organizace poskytuje příležitost k navázání bezpočtu cenných kontaktů, a to nejenom v rámci ČR, ale po celém světě. Pravidelné networkingové akce jsou ideálním prostorem k setkávání žen pracujících či podnikajících v širokém spektru oborů, a tedy k navázání spolupráce přesně tam, kde ji zrovna potřebujete. Networking však není to jediné, co vám může klub Young BPW nabídnout. Všechny členky mohou využívat mentoringu z řad jejich starších kolegyň z BPW, které se mohou pyšnit množstvím zkušeností a profesních úspěchů, stejně jako možnosti zúčastnit se stáží a školení, pořádaných našimi partnerskými organizacemi. Přidanou hodnotou k uvedeným výhodám členství pak může být osobní profil na webu, který vám pomůže ke zviditelnění.

Podmínky členství
  • Žena do 26 let
  • Odeslání přihlášky »
  • Zaplacení členského příspěvku

Přidejte se k nám i na facebooku

Log in with your credentials

nebo    

Forgot your details?

Požádat o členství v BPW

Přejít k navigační liště