Bez snění o lepší Evropě nikdy lepší Evropu nevybudujeme.
Václav Havel
Štrasburk, květen 1990

Ocenění je od roku 2013 každoročně udělováno Parlamentním shromážděním Rady Evropy ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla a Nadací Charty 77. Cílem je vyzdvihnout a odměnit mimořádný počin v oblasti ochrany lidských práv v Evropě i mimo ni.

Parlamentní shromáždění Evropské Rady (PACE) ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla a Nadací Charty 77 zveřejnily výzvu k zasílání nominací na Cenu Václava Havla za obranu lidských práv za rok 2016.

Letošní cena, již čtvrtá v pořadí, bude udělena ve Štrasburku 10. října a po slavnostním předání bude následovat konference k poctě laureáta, která se uskuteční 12. října v Praze.

Uzávěrka pro zasílání nominací byla prodloužena do 30. června 2016.

Nominace by měly být zaslány do Parlamentního shromáždění e-mailem na adresu: hrprize.pace@coe.int, pomocí formuláře dostupného na internetových stránkách: http://assembly.coe.int/

Měly by být podepsány alespoň pěti sponzory.

Více zde:

The Václav Havel Human Rights Prize website

Václav Havel Library

Charta 77 Foundation

Log in with your credentials

nebo    

Forgot your details?

Požádat o členství v BPW

Přejít k navigační liště