Skip to main content
aktualita

BPWCR spolupracuje s Nadací OSF

V rámci projektu Nadace OSF "Posílení kapacit, dovedností a schopností organizací občanské společnosti v advokační práci" nám byly Advokačním fórem Nadace OSF poskytnuty konzultace.

Cílem konzultací je vypilování dlouhodobé Advokační strategii a akčního plánu , diskutování advokačních aktivit a jejich udržitelnosti v budování dlouhodové důvěry a spolupráce s klíčovými stakeholdery.