Skip to main content
aktualitaPozvánkaWEPs

24.04.2023 Setkání Women’s Empowerment Principles 🗓

By 10. 4. 202316 dubna, 2023No Comments
Naplánovaná událost aktualita Pozvánka WEPs

Milí firemní členové Business & Professional Women CR,

pro ty z vás, které ještě čerpáte energii z Equal Pay Day, ale i pro ty, které se nemohly zúčastnit, je tu příležitost pokračovat ve sdílení, učení, předávání energie a touhy pozitivně ovlivňovat vnitřní firemní kulturu a vnější dopady prostřednictvím projektu Women's Empowerment Principles.

KDY: 24. dubna 2023 ve 14-16 hodin

KDE: Velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska Thunovská 180/14, 118 00 Malá Strana

 

Program:

  • Kate Davenport (EN), zástupkyně velvyslance.
  • Sdílení osvědčených postupů:
    • Zuzana Indruchová, People Lead CZ-SK-HU / FMCG, Mondelez Czech Republic
    • Eva Železná, Corporate & Government Affairs Senior Specialist CZ/SK/HU - Mondelez Europe Services GmbH (CZ)
  • Co jsme se dozvěděli na Equal Pay Day - téma rovných příležitostí jako téma roku 2023 Jana Černoušková, genderová expertka - JKONCEPT (CZ)
  • Diskuse, akční plán WEP (CZ)
  • Závěr (CZ)

Program bude probíhat částečně v anglickém jazyce (EN), částečně v českém jazyce (CZ).

Business & Professional Women International spolupracuje s UN Global Compact a UN WOMEN na projektu Women's Empowerment Principles (WEPs), které jsou jsou nástrojem pro vytváření rovných příležitostí a posilování postavení žen v agendě Cílů udržitelného rozvoje.
Naše organizace se stala ambasadorkou projektu v České republice. Rozhodly jsme se tvořit komunitu firem, které se o WEPs zajímají a společně nejen zvýšit počet jejích signatářů, ale využít tuto platformu pro výměnu zkušeností a pro podporu těch společností, které zatím svoji cestu k plnění cíle číslo 5 - ROVNOST MUŽŮ A ŽEN teprve hledají.