Skip to main content
aktualita

09/2023 S námi vás ESG bude bavit 🍀 “Social” je to, co umíme.

Připravte si kávu (možná dvě), žlutý newsletter je opět tu. V Business & Professional Women CR jsme ani v létě nezahálely a připravily pro vás podzim plný šťavnatých akcí a novinek.

Čemu se tento měsíc v newsletteru věnujeme?

🟡 Posílení “S” v oblasti ESG
🟡 Partnerství vytváří hodnoty
🟡 První Early Birds vstupenky na Equal Pay Day 2024 se dostaly do oběhu
🟡 Česká komunita Women's Empowerment Principles (WEPs) přivítá nové členy
🟡 Mentoringové programy pro firmy i pro ženy na rodičovské dovolené
🟡 Další termíny pro naše setkání naživo i on-line

Spravedlivá odměna a sociální rozvoj: Neoddělitelný tandem

Sociální aspekt (tedy písmeno S ve zkratce ESG) klade důraz na rovnost, diverzitu a inkluzi. Projekt Equal Pay Day podporuje svými nosnými tématy tuto oblast již od svého vzniku v roce 2010. Prostřednictvím konference a mentoringu se aktivně podílí na rozvoji dovedností a znalostí všech účastníků, což je klíčovým prvkem jejich dlouhodobého růstu a rozvoje. Partnerstvím v projektech BPWCR můžete posílit svou pozici v sociálním pilíři a rozšíříte svým zaměstnancům přístup k rozvoji a vzdělávání.

Vytváření hodnoty skrze partnerství

Vztahy ke komunitám jsou důležitou součástí sociálního rozměru ESG. V rámci nefinančního reportingu prezentují firmy informace o svých sociálních a komunitních aktivitách, včetně spolupráce s neziskovým sektorem.
Spolupráce a zapojení do veřejně prospěšných aktivit přináší mnoho výhod, včetně posílení společenského obrazu, lepšího vztahu s komunitou, většího zapojení zaměstnanců a přínosu pro udržitelný rozvoj.

Děkujeme firemním partnerům, že nám pomáhají naplňovat vizi organizace, podporovat vybrané (ohrožené) cílové skupiny a společně s námi posunují témata na celospolečenskou úroveň.

Tvořte hodnoty díky partnerství s naší organizací. Prezentujte výsledky a dopad vámi podpořených projektů. Ukažte jakým způsobem přispíváte k sociálním cílům.

PŘÍLEŽITOST hlavním tématem Equal Pay Day

Projekt Equal Pay Day podporují firmy, které vědí, že rovnost znamená nejen spravedlivější společnost, ale podporuje i byznys.

15. ročník konference už má i nový kabát a jejím hlavním tématem bude Příležitost.

Těšíme se na vás 11. a 12. dubna 2024.

Vstupenky jsou již k dispozici jak vám, tak i vašemu týmu.

Komunita Women’s Empowerment Principles (WEPs)

Equality means business, to je hlavní motto projektu UN Global Compact a UN WOMEN. Komunita, kterou kolem projektu tvoříme sdílí své zkušenosti a nabízí podporu těm, kteří se chtějí přidat.

Přivítejte s námi nového člena komunity

Hostiteli dalšího setkání k Women’s Empowerment Principles bude 23. 10. společnost ČEZ.