Skip to main content
aktualitaEqual Pay Day

02/2023 – Jsou ženy VIDĚT & SLYŠET?

#16procentPOČÍTÁM

dnes a každý další den… 
V roce 2010, kdy jsme kampaň a konferenci Equal Pay Day zakládaly, jsme měly za cíl informovat veřejnost o velkém problému v ČR, který je potřeba řešit. “Podařilo se nám zvýšit povědomí společnosti o stále přetrvávajících rozdílech v odměňování žen a mužů a celoročně vyvolávat odbornou diskuzi nad jejich příčinami, stejně jako otvírat prostor v médiích pro toto nepopulární téma. Opravdovou změnu ve vnímání a komunikaci tématu ŽENY A PENÍZE jsme však naplno vynesly v roce 2018, kdy otevřená debata silně převálcovala předtím ukazování víceméně ojedinělých příkladů z praxe a pomalou infiltraci do hlavních médií. Tehdy to byl šok a rok 2019 vřel zájmem otevírat další nové příběhy o tom, kdo a kde bude moci otevřeně hovořit o financích.” Počítá své úspěchy zakladatelka projektu v ČR a prezidentka pořádající organizace Business & Professional Women CR, Lenka Šťastná.

ŽENY MAJÍ (své) PENÍZE?

Je až neuvěřitelné, že i v roce 2023 na převážně mužsky obsazených eventech k tématu investování zaslechnete poznámky, že ženy vlastně “utrácejí jen” peníze svých manželů a že si nemohou samy vybrat snad ani auto. I přesto, že v České Republice jsou ženy placeny v průměru o 16,4 % méně než muži – a ženy mezi 40 - 44 lety nebo ve finančním sektoru atakují až 35% hranici, jsou to právě ženy, které investují, nebo se chtějí učit investovat.
A jde jim to výborně. I když možná investují nižší částky, investují velmi efektivně.
Letošní Equal Pay Day posílí program FINdependence zony, podívejte se co připravujeme.

CÍLE MUSÍ BÝT UDRŽITELNÉ I PRO MALÉ HOLKY

Požádaly jsme veřejnost, aby přemýšlela o dopadu, který stále vysoký rozdíl v odměňování zanechává na jednotlivé rodiny, na společnost a ekonomiku celého státu. (NE)férové platy ovlivňují fungování všech a mají vliv na veřejné finance. Ženy s férovějším odměňováním by přispívaly více do rodinného rozpočtu, uměly by přidat až 7% HDP při správném a včasném zapojení po rodičovské a významně by se snížil negativní dopad na jejich důchody, který je nyní v průměru o 18% nižší, než ten mužský.
Protože při dosavadním tempu přibližování se k férovým příležitostem dostaneme podle výpočtů až za 130 let. A my nechceme, aby neřešené problémy řešily naše vnoučata.
Blíží se nám symbolický Den rovného odměňování…
Blíží se největší konference o ženách v České Republice, jejíž výstupy jsou v souladu s Cíli udržitelného rozvoje…
Společně s našimi partnery a osobnostmi roku 2023 vás srdečně zveme na 14. ročník konference a mentoringových dní, které chystáme na 31.3 až 2.4.2023, u příležitosti tohoto symbolického dne. Protože #16procentPOČÍTÁM, zatím každý den…